Sigurno svi mi imamo komšiju koji zaslužuje ovakav bumerang.