Da li biste vi posle ovoga smeli da počinite dotični greh?