23 MILIONA JUGOSLOVENA DANAS JE SLAVILO: Pre nekoliko decenija ovaj datum je bio PRAZNIK NAD PRAZNICIMA

SFRJ
Wikipedia/Kolaž

Raspadom Jugoslavije otišli su u zaborav i NOB i NOR, partizani i komunizam, pioniri, crvene marame i petokrake... Došle su neke nove generacije koje čak i na pomet Tita belo gledaju jer im, osim poznatog imena, on malo šta znači. Pa ipak, jedan praznik opirao se zaboravu i za dugi niz godina uspeo da nadživi "veliku" Jugoslaviju.

 

Srećan vam Dan republike!

Ne zvuči poznato?! Malo ko se od jutros, u ovoj zimskoj sredi, setio da bi, ne tako davno, baš danas bio veliki praznik. Sve bi mirisalo na radost i slavlje, a pred nama bi bio produženi vikend jer se verovatno do kraja nedelje ne bi radilo. E, to već deluje primamljivo čak i onima koji nisu nostalgičari i ne vole da se sećaju “onih vremena”, zar ne?

Celih šest decenija, 29. novembar, dan kada je u Jajcu 1943. godine stvorena nova Jugoslavija, bio je najveći državni praznik. Proslavljao se dva neradna dana, a još ako bi se desilo da “pada” u četvrtak… eto mini odmora za sav zaposleni radnički narod širom “velike Juge”.

 
Dan Republike je obeležavao godišnjicu Drugog zasedanja AVNOJ-a 29. novembar 1943. kada su predstavnici partizanskog pokreta otpora proglasili federalno uređenje Jugoslavije sastavljene od šest republika i ustavotvornu skupštinu FNRJ 29. novembra 1945. Poništene su odluke jugoslovenske vlade u izgnanstvu, a kralju Petru Drugom Karađorđeviću zabranjen je povratak u zemlju.

Na današnji dan slavilo se “od Triglava do Đevđelije” uz svečane akademije u svim glavnim gradovima republika. Đaci prvaci su dobijali crvene pionirske marame, a studenti i omladinci partijske knjižice. Od 1964. godine dodeljivana je nagrada AVNOJ-a, najviše priznanje naistaknutijim predstavnicima države. Nju su u svoju kolekciju uvrstili velikani kao što su bili Miroslav Krleža, Petar Lubarda, Jovan Hadži, Branko Žeželj…

 

Praznik Jugonostalgičara

Raspad SFRJ doneo je sa sobom i neke nove praznike. Od novonastalih država, samo je SR Jugoslavija, sastavljena od Srbije i Crne Gore, nastavila da slavi 29. novembar. Istina, sve je od tada bilo mnogo skromnije, pa je i svetkovanje svedeno samo na jedan neradan dan.

Kao državni praznik 29. novembar je u Srbiji ukinut tek 2002. Tita je “nadživeo” 22 godine, a i zemlju čiju je državnost slavio za punu deceniju. Čuveni grb FNRJ iz Jajca – sa šest plamenova, trobojkom i zvezdom petokrakom, skinut je u svim prostorijama državne administracije i zauvek prepušten zaboravu.

Ipak, ima onih kojima 29. i dalje “miriše na praznik”. Jugonostalgičari i danas obiđu Kuću cveća, poneko nazdravi za prošlim vremenima, a oni najuporniji možda odu i do Jajca.

 

Iako danas, za tako nešto moraju “preko grane”.