40 GODINA BEZ TITA: O događajima koji su prethodili smrti i danas se priča

Josip Broz Tito predsednik Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije umro je pre 40 godina u bolnici u Ljubljani.

Titova sahrana
Wikipedia

Zbog svojih političkih radnji nakon Drugog svetskog rata, smatra se i jednom od najznačajnijih ličnosti 20. veka.

Maršal Broz bio je predsednik SFRJ od 14. januara 1953. do smrti 1980. godine. Zbog svoje biografije, načina vođenja države i kulta koji je stvarao kod Jugoslovena, Tito je i danas često pominjana ličnost.

Josip Broz Tito umro je 4. maja 1980. godine u bolnici u Ljubljani u 88. godini života.

Brozovo zdravstveno stanje pogoršalo se krajem 1979. godine, te je do smrti četiri meseca proveo u bolnici. Njemu je zbog problema sa aretijama amputirana i noga, a kasnije se javio niz zdravstvenih problema.

On se od 26. februara nalazio u veštačkoj komi i bio je priključen na aparate za disanje. Titu su vremenom otkazivali vitalni organi, a usled kardiocirkulatorne nestabilnosti došlo je do otkazivanja rada srca.

Sahrana maršala Broza održana je 8. maja u Beogradu. Po sopstvenoj želji Tito je sahranjen u bašti svoje rezidencije na Dedinju koja je nazvana “Kuća cveća”.

Ovaj događaj privukao je veliku pažnju svetske javnosti, a ispraćaju Josipa Broza prisustvovalo preko 200 zvaničnika i uglednih ličnosti iz raznih krajeva sveta. Takođe, ogroman broj građana Jugoslavije ispratio je svog predsednika.

Titova sahrana je direktno prenošena preko televizije u Jugoslaviji i još 16 zemalja sveta, a u nekoliko zemalja je naknadno emitovan ceo snimak ili važniji delovi sahrane, zbog čega je prema podacima Evrovizije proglašena za drugi najgledaniji događaj u 20. veku, odmah posle sletanja Misije “Apolo 11” na Mesec, jula 1969. godine.