Čak i danas, nakon više od 70 godina SVAKI JAPANAC ZNA bar deo ovog govora

Car Hirohito
Wikipedia

Čak i danas, više od 70 godina od ovih događaja svaki Japanac zna deo govora kojim se car Hirohito obratio naciji preko radija 15. avgusta 1945. godine i proglasio kapitulaciju.

 

Iako je rat u Evropi završen u maju 1945. godine na Pacifiku se i dalje vodio. Japan se još uvek nije predao čak ni nakon što su Mandžuriju napale sovjetske trupe, a SAD bacile atomsku bombu na Hirošimu i Nagasaki.

Ipak, kraj je bio blizu. Japansko vođstvo koje je predstavljalo Vrhovni ratni savjet – tzv. “velika šestorka” je odlučilo da prihvati savezničke uslove za završetak rata iznesene u Potsdamskoj deklaraciji.

Japanski vrh je znao da, i pored svih gubitaka koji je zemlja pretrpela, predaja neće proći mirno. U strahu od nasilnih protesta vojske koja nije želela da se rat okonča pregovori su vođeni u najvećoj tajnosti, a u noći objave predaje, japanski car Hirohito se sastao sa vrhovnim zvaničnicima u bunkeru u krugu palate.

Upravo tu je i nastao, danas legendarni govor kojim se car preko radija obratio svojim sugrađanima 15. avgusta 1945. godine objavivši kako Japan pristaje na predaju. Snimak govora napravljen je u tajnosti. Tehničari radija krišom su ga snimili, a car je izjavu pročitao dvaput.

Grupa mladih oficira provalila je kroz kapije palate i pokušala da ukrade ploče i blok sa ispisanim govorom, ali ih je osoblje očajnički štitilo i na posletku, pušteni su na radiju HNK sledećeg dana.

Presedan

Bio je to ogroman presedan jer se Japancima obratio njihov car lično, koji je u to vreme smatran gotovo božanskom figurom.

Čak i danas, više od 70 godina od ovih događaja, svaki Japanac zna deo govora u kom Hirohito izražava svoju rešenost da donese mir “trpeći neizdrživo i pateći nepodnošljivo“, što je fraza koja se kasnije mnogo koristila u filmovima o ratu.

Govor počinje prihvatanjem uslova predaje i izražavanjem “žaljenja u najdubljem smislu“ prema azijskim zemljama koje su sarađivale sa Japanom da steknu “emancipaciju“ od Zapadne kolonizacije. On žali i za razaranjima koje je donela “nova i najsurovija bomba” bačena na Hirošimu i Nagasaki i moli sve da ostanu mirni dok pomažu da se država obnovi.

Vlada ove države je  Japanski protokol predaje potpisala 2. septembra i time je se i službeno završio Drugi svetski rat.loading...