TABLA U SRBIJI – DOKAZ ZASLUŽENOG POŠTOVANJA: Ko je bio čuveni TRAJAN, rimski imperator LASKAVOG NADIMKA

Trajanova  tabla
Wikipedia/Rlichtefeld

Bio je jedan od petorice Dobrih careva, ali je zapravo bio Najbolji. Zbog toga što je prvi i verovatno jedini car koji sa prethodnim carem nije bio ni u kakvom srodstvu znao je da mora da zasluži poštovanje svog naroda. Zato je krenuo put današnje Srbije...

 

Rođen na jugu današnje Španije, tačnije, u pregrađima moderne Sevilje, Marko Ulpije Nerva Trajan bio je prvi rimski car rođen u provinciji. Njegova porodica je bilaugledna, majka Ulpija poticala je iz uvažene senatske porodice, dok je otac, Marko Ulpije Trajan Stariji, bio senator i komandir legije. Mladi Trajan je brzo i lako napredovao u rimskoj vojsci, učestvujući u borbama na Rajni, pa je 91. godine postao konzul Germanije.

Bio je poznat i popularan general, vojnici su ga voleli i kao takav postao je pravi izbor cara Nerve. Imperator ga je usvojio, kao sina i naslednika i Trajan je posle njegove smrti postao car. Niko se nije protivio Trajanovom dolasku na vlast, pa zato nije ni čudno da je nosio nadimak Optimus – Najbolji.

Jedan je od retkih vladara Rima čiju reputaciju ništa nije moglo da ukalja tokom nadolazećih milenijuma. Antički istoričari su ga karakterisali kao moralnog čoveka i mudrog vladara, kao dostojanstvenog i pravednog imperatora. Tokom vladavine, car Trajan se trudio da poštuje ustavne običaje, bio je pažljiv prema senatu, a narod ga je voleo najviše zbog njegove skromnosti. Nije tražio za sebe preterane počasti, sklapao je prijateljstva puna poštovanja i, kako i Tacit kaže, “carstvo i sloboda bili su izmireni“. Organizujući građevinske programe, gladijatorske igre i distribuciju novca, vojnik-car Trajan dobijao je naklonost stanovništva, ali je znao koji ga korak čeka da bi bio naveliko poštovan.

Još prilikom preuzimanja vlasti car Trajan je rekao:

Biću poštovan kada Dakiju učinim rimskom provincijom i kada Dunav i Eufrat pređem preko mosta.

Zato je i krenuo put današnje Srbije…

Početkom drugog veka car je naredio da se kroz velelepnu Đerdapsku klisuru izgradi put, a uz njega i most do tada neviđenih razmera. Želevši da premosti Dunav i da rimske trupe pređu na levu obalu ove reke, u samu Dakiju, most je – barem kako legenda kaže – zamislio sam car. Projekat i gradnja povereni su Apolodoru iz Damaska koji je bio najveći arhitekta tog doba.

 

Most nije bio bezgrešan

Trajanov most je urađen u dahu, sa malom greškom. Postavljen je ukoso. Podaci govore da je Trajan želeo da se most napravi što pre, a arhitekta Apolodor iz Damaska, koji ga je projektovao, iz njemu znanih razloga nije želeo da hoda preko njega. 

Izgrađen je kameni most, dugačak 1097 metara, sa ogromnih 20 stubova i lukovima visoko iznad vode. Trajanov most je bio prvi ikada podignut na donjem delu Dunava i čitav milenijum je držao rekord najdužeg mosta ikada sagrađenog – i to u neverovatno brzom roku, s obzirom na tadašnju tehnologiju. Naime, Trajanov most zidan je svega dve godine.

Nakon izgradnje car je naredio da se u stenu iznad puta ukleše natpis koji će svojoj imperiji ostaviti kao dokaz da je ukrotio Dunav.

 

Premeštanje Trajanove table

Izgradnjom hidroelektrane Đerdap I (1963—1972) rimski put je potopljen. Tada je odlučeno da se Trajanova tabla iseče iz prvobitne stene i postavi u stenu 21,5 metar iznad prvobitnog mesta, tako da bude vidljiva s reke. Premeštanje table je u periodu septembar 1967 – maj 1969. obavila firma „Venčac“ iz Aranđelovca. 

IMP CAESAR DIVI NERVAE F
NERVA TRAIANVS AUG GERM
PONTIF MAXIMVS TRIB POT IIII
PATER PATRIAE COS III
MONTIBVS EXCISI. ANCO..BVS
SVBLATIS VIA. .E.

Imperator Cezar, božanskog Nerve sin, Nerva Trajan Avgustus Germanik, vrhovni sveštenik, zastupnik naroda po četvrti put, otac domovine, konzul po četvrti put, savladavši planinsko i dunavsko stenje, sagradio je ovaj put.

Natpis je uklesan u kamenu, u vidu vertikalne table dugačke 3,20 metara i široke 1,80. Ukrašen je sa dva delfina, šestolatičnim ružama i orlom raširenih krila. Tek u novije vreme tabla je zaštićena kamenom nadstrešnicom i natpisom TABULA TRAIANA.

Most je porušen u trećem veku, po naređenju cara Aurelijana, kada su Rimljani morali da napuste Dakiju pod navalom varvara.

Međutim, tabla je ostala, kao i prikaz Trajanovog osvajanja Dunava na dorskom stubu podignutom u čast rimskog cara na njegovom forumu u Rimu. Sa postoljem, ovaj stub je visok skoro 40 metara i na njemu su prikazane scene iz Trajanovog vojnog pohoda.

Tako je svet i danas u prilici da vidi kako je izgledao veličanstveni most Trajana Najboljeg koji se nalazio na tlu današnje Srbije.

 loading...