Da li znate tradiciju? Evo šta zaista znači POZDRAV SA TRI PODIGNUTA PRSTA

Većina ljudi danas kada pomisli na srpski nacionalni pozdrav pomisli na visoko uzdignutu ruku sa tri raširena prsta. Ipak, kako i kada smo usvojili ovu gestikulaciju zanimljiva je i često kontroverzna priča.

Tri prsta
Wikipedia

Iako većina ljudi veruje da je pozdravljanje Srba sa tri raširena prsta staro vekovima reč je zapravo o mnogo novijoj tradiciji. 

Kao prvo, treba razjasniti da ovakav način pozdravljanja nema nikakve veze sa zakletvom Trećem rajhu niti pozdravom koji su od nacista usvojile ustaše tokom Drugog svetskog rata. Pre nego što je u masovnu upotrebu ušao pozdrav “Heil Hitler” nemački vojnici su prilikom salutiranja stajali u stavu mirno i desnu šaku sa tri raširena prsta držali u visini desnog ramena.

Iako formalno sličan, ovaj pozdrav ima drugačiji kontekst u odnosu na onaj koji danas koriste Srbi.

Hrišćanska analogija

Korišćenje tri spojena prsta prilikom krštenja vodi poreklo iz 4. veka. Sveti Meletije Antiohijski tako je vernicima objašnjavao Božiju prirodu kao jedinstvo Oca, Sina i Svetoga duha.

Po predanju, kada je Meletije spojio tri prethodno raširena prsta, iz njih se videla svetlost poput munje.

Što se naše tradicije tiče, fotografije iz prošlosti svedoče da je pozdrav u Srbiji uvek podrazumevao tri skupljena prsta kao analogija sa načinom krštenja pravoslavaca gde tri prsta simbolizuju “Sveto trojstvo” – Oca, Sina i Svetoga Duha.

Srbi su polagali zakletvu sa tri skopljena prsta i tom prilikom izgovarali: “Svetog mi Trojstva” ili “Za krst časni i slobodu zlatnu”. Najuočljiviji dokaz ovakvog pozdravljanja kod Srba vidimo na slici Paje Jovanovića “Takovski ustanak” mada je uočljivo da prsti glavešina okupljenih oko Miloša Obrenovića nisu potpuno sklopljeni.

Pozdrav sa tri raširena prsta u Srbiji postao je popularan tek devedesetih godina i tada otprilike i dobija nacionalnu obojenost kakvu do danas ima. Popularizovao ga je Vuk Drašković tokom devetomartovskih demonstracija 1991. godine u Beogradu, ali ga je još i pre njega  na prostorima Srpske Krajine koristio Jovan Rašković, osnivač Srpske demokratske stranke u Hrvatskoj.

I dok pripadnici pojedinih naroda i narodnosti na Balkanu danas ovaj pozdrav smatraju kontroverznim, tri raširena prsta u Srbiji, osim nacionalne pripadnosti, simbolizuju i pobedu, a upravo u tom kontekstu ga i koristi veliki broj naših sportista, ali i pevača i političara.