DANAS JE SVETI AGAPIJE! Svi koji traže PRAVU LJUBAV treba da urade OVO

Sveti mučenik Agapije i sedmorica s njim je današnji praznik u crkvenom kalendaru.

crkva
pixabay.com

Sveti mučenik Agapije i sedmorica s njim su hrišćanski svetitelji.

Sva sedmorica, sem Agapija, su bili sasvim mladi ljudi, a još nisu bili hrišćani, niti su se ikad krstili vodom, ali njihovo krštenje je bilo krvlju.

Jednog dana gledalo je ovih sedam mladića kako muče hrišćane, jedne na ognju, druge na vešalima, treće pred zverovima, pa videći sa kakvim trpljenjem hrišćani podnose sve muke, raspalili su se revnošću za Hrista, vezali su sami sebi ruke naopako i tako vezani došli pred Urbana govoreći: I mi smo hrišćani! Laske i pretnje Urbanove ostale su uzaludne.

Molitva Svetom Agapiju za pravu ljubav

Ljubav prema ma kome ili ma čemu, čak i prema samome sebi, može kod čoveka vremenom ohladneti ili sasvim se izgubiti, pa i u mržnju se prevratiti.

No ljubav čovekova prema Bogu, jednom zadobijena i utvrđena, teško hladni, sem ako neko već ne siđe s pameti.

U onom prvom slučaju čovek umanjuje ili briše svoju ljubav ili zbog promena u sebi ili zbog promena u ljubavnim predmetima.

U ovom drugom slučaju čovek može da umanji svoju ljubav, prema Bogu, samo i jedino zbog promena u sebi, a nikako zbog promena u Bogu.