Danas slavimo JOAKIMA I ANU, BOGORODIČINE RODITELJE: Ako želite spokoj, OVO morate da uradite!

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas slave Svetog Joakima i Anu, roditelje Device Marije.

joakim i ana
commons wikipedia

Premda se u Svetom Pismu roditelji Blažene device Marije nigde ne spominju, crkvena predanja kao njene roditelje navode Joakima i Anu.

Prema Jakovljevom protojevanđelju, Sveti Joakim je bio potomak cara Davida, a Ana prvosveštenika Arona. U braku su proveli 50 godina, ali dugo nisu mogli da imaju decu.

U to vreme, to se smatralo božjom kaznom, pa su Joakima i Anu smatrali grešnicima. Oni su se svakodnevno molili za potomstvo, i na kraju im je Bog i uslišio molitve i u starosti im podario Mariju.

Tada im je prema predanju Bog poslao i anđela koji im je objavio rođenje “kćeri preblagoslovene, kojom će se blagosloviti svi narodi na zemlji, i kroz koju će doći spasenje svetu”.

Sveti Joakim požive na zemlji 80, a Ana 79 godina. Marija je kasnije rodila Isusa Hrista.

Govorilo se da su za života Ana i Joakim bili skromni, mada imućni, pa su samo trećinu svojih prihoda zadržavali za sebe, ostatak su davali sirotinji. Zato se na današnji dan pominje ovo rasuđivanje i običaj:

Rasuđivanje na današnji dan

Milostinju ne treba davati s gordošću nego sa smirenjem smatrajući onoga kome se daje milostinja boljim od sebe. Ne reče li sam Gospod: meni učiniste ono što učiniste malim i siromašnim.

Ako, dakle, dajemo milostinju ma u čije drugo ime, ili u ime svoje, ne možemo izbeći gordosti, koja čim se pojavi u srcu ništi sva učinjena dobra dela. I kad dajemo prosjaku kao prosjaku, a ne kao Hristu, ne možemo izbeći ni gordosti ni prezrenja.

A šta vredi činiti čoveku milostinju gordeći se sobom i prezirući čoveka? Vrlina nije vrlina, ako se pomeša s grehom, kao što mleko nije mleko, kad se pomeša sa gasom ili sirćetom.