MRAČNI SIMBOL STRADANJA: Koje TAJNO OKULTNO DRUŠTVO stoji iza mističnog GABRIJELA u “Senkama nad Balkanom”?

Senke nad Balkanom
Dnevno.rs/Kolaž

Mistični Gabrijel u "Senkama nad Balkanom" (tumači ga briljantni Sebastijan Kavaca) nosi prsten pečatnjak na kojem se nalazi simbol koji je svetu, nažalost, i te kako poznat... Mi vam otkrivamo koje se okultno tajno društvo krije iza Gabrijelovog prstena.

 

Na sam pomen svastike mnogima se naježi koža, pa nam zato u seriji “Senke nad Balkanom” i te kako pažnju privlači simbol zaokružene svastike sa zakrivljenim kracima koji na prstenu nosi mistični Gabrijel.

Reč je o amblemu Društva Tule, nemačke okultne i tajne političke organizacije koja je osnovana u Minhenu 1918. godine. Zapravo, Društvo Tule je minhenska loža nacionalističkog Tevtonskog reda.

CRNI BARON BELE GARDE: Ko je bio slavni, neustrašivi GENERAL VRANGEL iz “Senki nad Balkanom”?

 

Rudolf fon Sebotendorf

Društvo Tule osnovao je nemački okultista Rudolf fon Sebotendorf, a o njegovoj ubedljivosti dovoljno govori činjenica da je za svega nekoliko meseci oko sebe okupio čak 1.500 članova. Ovo tajno udruženje sponzorisalo je Nemačku radničku partiju, koju je kasnije Adolf Hitler transformisao u NSDAP – Nacionalsocijalističku nemačku radničku partiju, odnosno – Nacističku partiju.

Jedan od najpoznatijih članova Društva Tule bio je Hajnrih Himler, jedan od idejnih tvoraca Holokausta. Kao članovi ove tajne organizacije pominju se i Rudolf Hes, Alfred Rozenberg, Hans Frank, Julijus Leman, Gotrid Feder… Ne postoje dokazi da je Hitler ikada prisustvovao okupljanjima Društva Tule, ali činjenica je da je na brojne načine podržavao rad ovog mističnog društva.

Gde se nalazila zemlja Tule?

Društvo Tule ime je dobilo po mitskoj zemlji Hiperboreja – Tule (u hinduističkim legendama “Belo ostrvo”), koja se sudeći po grčko-rimskim geografima nalazila na krajnjem severu a neretko se prikazivala kao Island. Ovu zemlju pominje i Vergilije u svojim poemama, mada se pretpostavlja da je reč zapravo o Skandinaviji. Članovi društva verovali su da su Island i Grenland ostaci mitske Atlantide – što je zapravo Platonova ideja koju je razvila najpoznatija okultistica Helena Blavatski.

 

Mitsko ostrvo Tule na “Carta Marina” Olausa Magnusa

Stanovnici Tule su, prema verovanjima ovog udruženja, preživeli kataklizmu i postali podzemni nadljudi, to jest – super-rasa. Nakon kataklizme emigrirali su na zapad Indije, potom u pustinju Gobi, pa na Tibet odakle su se duhovni mentori povukli u skriveni podzemni grad “Asgard” (dom bogova u nordijskoj mitologiji). Sa njima je moglo da se kontaktira samo duhovnim putem i bili su poznati kao Kraljevi sveta. Njihov simbol bila je upravo famozna svastika. Pripadnici društva Tule poistovetili su se sa tevtonskim plemenima (pragermanska plemena sa teritorije Jilanda ili Skandinavije), verujući da su oni naslednici izgubljene super-rase.

Ciljevi i verovanja Tulera

Cilj Društva Tule bilo je razbijanje “maloga sebe” – barijere koja se sastoji od fizičke stvarnosti i moralnih okova, kako bi došli u kontakt sa “božanskim sobom”. Verovali su da se tako budi unutrašnja moć koja će razviti nadljudske sposobnosti koje su obeležje Arijevske rase.

ISTORIJSKE GREŠKE U “SENKAMA NAD BALKANOM”: Šta je istina, a šta fikcija u priči o RUSIMA U BEOGRADU?

Glavna odlika ovog Društva svakako je bila disciplina i slepa poslušnost Majstoru, ma šta on tražio od članova. Sebotendorf je to nazivao Firerovo načelo, pa je izmislio i formalni pozdrav za “tako dobrog čoveka”, čuveni “Zig, Hajl”. Društvo je iščekivalo odabranog čoveka kome će se predati. Kada se Hitler pridružio Društvu Ditrih Ekart je izjavio da je došao taj dan i počeo je da upoznaje Hitlera sa minhenskim okultnim krugovima, predstavljajući ga kao “dugo iščekivanog spasitelja“.

Neizbežni antisemitizam

Društvo Tule bilo je populističko, centrističko udruženje koje je proklamovalo antikomunizam, antiimperijalizam i, naravno, antisemitizam. Oni koji su želeli da se pridruže ovoj tajnoj organizaciji morali su da potpišu “krvnu izjavu poverenja” koja se ticala njihovog porekla:

Dolepotpisani se kune se svim svojim znanjem i ubeđenjem da ni Jevrejska ni obojena krv ne teče ni njegovim ni venama njegove supruge, kao i da među precima nema pripadnike obojenih rasa.

Baš je Fredrih Kron, član Društva Tule, 1920. godine predložio Hitleru da kao zaštitni znak za svoju Nacističku partiju uzme simbol kukastog krsta koji je koristila i ova okultna organizacija.

 

Nacisti su ih se odrekli?

Sam Sebotendorf povukao se iz Društva Tule 1919. godine, ali se vratio u Nemačku 1933. u nadi da će uspeti da oživi svoju tajnu organizaciju. Iste godine objavio je i knjigu “Pre nego što je došao Hitler”, u kojoj govori da je ova okultna skupina zapravo prokrčila put Firerovom dolasku.

Tuleri su ti kojima je Hitler najpre došao i Tuleri su prvi koji su se ujedinili sa Hitlerom – pisao je Sebotendorf.

Nacističke vlasti nisu bile blagonaklone prema takvim tvrdnjama. Posle 1933. godine zabranjene su i ugušene sve ezoterične organizacije, a Sebotendorfova knjiga je zabranjena. On je uhapšen i deportovan u egzil u Turskoj.

No, ostaje činjenica da se sama Nacistička partija i te kako bavila okultizmom, te da je Himler u okviru paravojne organizacije Šucštafel (SS) osnovao i Anenerbe – “društvo za istraživanje drevne germanske istorije i nasleđa predaka”. Ova organizacija bavila se brojnim teorijama zavere kojima su se bavili i Tuleri.