Nauka je neverovatno napredovala, ali na neka pitanja još uvek nemamo odgovore...

Nauka je u poslednjem veku napredovala neverovatnom brzinom, ali još uvek postoje pitanja na koja čak ni naučnici nemaju odgovore.

Zašto sanjamo ili šta nas čeka nakon smrti samo su neka od pitanja koja nauka, barem za sada, ne može objasniti…