Đaci osnovnih škola verovatno bi znali sve odgovore. A vi?

 

Istorija je prepuna manje ili više poznatih događaja i ličnosti i nije lako upamtiti svaku godinu, rat ili osobu. Ipak, neki aspekti “učiteljice života” toliko su važni da su postali opšta kultura. 

Zato, ako mislite da poznajete istoriju, pokušajte da odgovorite na ovih 10 teških, ali suštinskih pitanja i testirate svoje znanje.

Close