NEVEROVATNO! Deset drevnih i neverovatno naprednih civilizacija koje su NESTALE BEZ TRAGA

Ind
wikipedija

Istoričari, arheolozi i kulturolozi ulažu velike napore da bi otkrili istinu o ovim starim narodima i njihovim dostignućima. Jer, svi oni su nastali, razvili se vrtoglavom brzinom i onda nestali bez traga!

Predstavljamo vam neverovatno napredne civilizacije koje su u nekom trenutku prošlosti, jednostavno NESTALE BEZ TRAGA!

 

Civilizacija Doline Inda, smeštena je duž toka istoimene reke u današnjem Pakistanu. U istorijskim spisima poznata je i kao  “Harapanska civilizacija”, kao referenca na njen prvi iskopani grad Harapu. Otkrivena je dvadesetih godina prošlog veka, a smatra se da je osnovana 7000 godina pre Hrista, piše portal Viralnova.

Šta joj se dogodilo?

Dve teorije objašnjavaju njen nestanak. Prema jednoj, stanovnike su iz naseobina proterale klimatske promene. Druga pak, kazuje o tragičnoj sudbini Harapa, pred najezdom Arijevaca koja se desila 1500 godina pre nove ere.

 

Pleme Anasazi, je svoju postojbinu imalo u današnjim SAD. Stanovništvo je najvećim delom bilo sastavljeno od lovaca i sakupljača. Kasnije su razvili poljoprivredu a najviše su gajili kukuruz i mahunarke. Poznati su i po proizvodnji predemta od pruća i keramike.

Šta mu se dogodilo?

Civilizacija je nestala posle velike seobe ka dolini reke Rio Grande. Uzrok su pooljniji klimatski uslovi. 

 

Minojska civilizacija, je prema istoriji Antičke Grčke domovina  mitskog bića Minotaur. U naučnim krugovima je poznata i kao prva civilizacija na Starom kontinentu. Razvijali su umetnost a jedno od najvećih dostignuća je piktografsko pismo.

Šta joj se dogodilo? 

Veruje se da su erupcije vulkana Tera uništile ovu naseobinu. Takođe, brojne invazije Mikenaca su prema mišljenju naučnika, uticale na krvav kraj Minojske civilizacije. 

 

Pleme Klovis je naseljavalo predele Centralne Amerike, 10 000 godina pre nove ere. Glavna aktivnost ovog naroda je bila lov. U tu svrhu su stvorili posebne strele, čiji se dizajn ocenjuje kao izuzetan. Veruje se da su tokom Ledenog doba, migrirali iz Sibira ka Aljasci.

Šta mu se dogodilo?

Sa izumiranjem mamuta, nestaje i glavni resurs u ishrani ovih praljudi. Na tragičnu sudbinu plemena uticao je i pad komete blizu njihovih naselja.

  

Tripoljska ili Kukuteni kultura svrstava se u kasnoneolitska a smeštena je na teritoriji današnje Moldavije i Rumunije. Postojala je od 4500. do 3000. godine pre nove ere. Od drugih je izdvaja urbanistika koju odlikuje prstenasto-elipsoidna naselja (gradovi). Gradovi su imali “rok trajanja” dug pola veka.

Šta joj se dogodilo?

Klimatske promene su dovele do velikih suša, što je bilo pogubno za narod koji se tokom čitave istorije oslanjao na poljoprivredu.

 

Narod Olmeka je najstarija civilizacija Meksika, čije postojanje datira između 1200. i 400. godine pre Hrista. Oni su preteča svih kasnijih meksičkih civilizacija i prepoznatljivi su po monolitnim kamenim glavama. I danas ih možemo naći, razasute po džungli. Glavna središta su bila u La Venti (Tabasko) i San Lorencu , Tres Zapotesu i Laguni de los Ceros u Verakruzu.

Šta mu se dogodilo?

Uništile su ih klimatske promene, erupcije vulkana i moguće invazije.

 

Imperija Kmera, je bila jedna od najsnažnijih u Aziji. Smeštena u današnjoj Kambodži, sa glavnim gradom Angkorom, smatra se domom tri religije: Hinduizma, Mahajana Budizma i Teravada Budizma.

Šta joj se dogodilo?

Sa uvođenjem Teravada Budizma, vladajuća sila vrhovnog boga je dovedena u pitanje. To je uticalo na stanovnike tako što je utihnula njihova želja za radom. Stala je poljoprivreda, imperija je sve više slabila, da bi je 1431. opljačkali tajlandski osvajači.

 

Mikenska civilizacija, je jedna od najvećih u bogatoj istoriji Antičke Grčke. Bili su strahovito aktivni na moru, pa se u istoriji izdvajaju nekoliko velikih ratnih pohoda ka Atini, Knososu, Pilosu iTebi. Bogatstvo i moć ovog naroda otkrivena je u 19. veku. od strane nemačkog arheologa Hajnriha Šlimana.

Šta joj se dogodilo?

Postoji sumnja da je na propast Mikene, direktno uticao sukob između seljaka i vladajuće klase. Takođe, ne isključuju se i pohodi grčkih vojski sa Severa , koji baš u tom periodu počinje da uzima primat u helenskom svetu. 

 

Carstvo Aksuma, je drevna imperija na prostoru severoistočne Afrike. Dičili su se visokim izvozom, zlata, slonovače i poljoprivrednih resursa. Jedno je od prvih afričkih plemena sa razvijenom robnonovčanom privredom. Nadgrobni spomenici (obelisk) karakteristične izrade, očuvani su do danšnjih dana.

Šta mu se dogodilo? 

Trgovinska izolacija i klimatske promene , dovele su do propasti ovog naroda. Legenda kaže da je do kraha došlo posle razornog napada paganske kraljice Bani Al-hamvijah. To je skoro u potpunosti uništilo njihovu kulturu, pa već u 4. veku naše ere imperija menja ime u Etiopija.

 

Nabatejci, su imperija sastavljena od nekoliko plemena u severnoj Arabiji. Bavili su se trgovinom i kontrolisali važne rute, ka jugu ovog poluostrva. Specifičan strateški položaj, doveo je do ekspanzije njihove moći koja će trajati skoro pola milenijuma, od 4 veka pre nove ere.  Svaki građanin je morao doprineti prosperitetu društva, a ropstvo je bilo zabranjeno.

Šta im se dogodilo?

Kada se trgovačka ruta preselila na sever, moć Nabatejaca počinje da slabi. Zbog toga počinju nezaustavljive migracije iz njihovog drevnog grada Petre.