VEKOVI INFORMISANJA: Ovo su bile PRVE NOVINE ŠTAMPANE U SRBIJI

Prve srpske novine
sr.wikipedia.org

Prošlo je tačno 183 godine od kada je u Kragujevcu izašao prvi srpski informativni list štampan u zemlji, službeno glasilo kneževine Srbije – Novine serbske.

 

Naslovna strana Novina serbskih iz 1814. godine, Muzej u Smederevu, Foto: Wikipedia.org

Istorija srpske štampe počela je sa časopisom “Slaveno-serbski magazin”. Osnivač i urednik časopisa bio je Zaharije Orfelin, a štampan je u Veneciji 1768. godine.

Ovaj časopis se smatra početkom srpske publicistike i pored činjenice da je izašao samo jedan broj. U njegovom predgovoru na trinaest strana Orfelin raspravlja o aktuelnim pitanjima kulturnog života kod Srba i izlaže određene ideje i programe. Ovaj predgovor istoričari smatraju za veoma značajan tekst u kojem su prvi put na srpskom jeziku izneti racionalistički i prosvetiteljski stavovi evropskog 18. veka.

Prve novine na srpskom jeziku, “Serbskija novini”, pojavile su se takođe izvan teritorije današnje Srbije, u Beču 1791. godine. Prvi srpski dnevnik, takođe štampan u Beču, “Novine serbske”, izašao je 1813, kao i prvi srpski “Zabavnik”, 1816. godine. Nekoliko značajnih srpskih listova i časopisa izlazilo je u prvoj polovini 19. veka u Pešti, a prvi je Letopis Matice srpske”, pokrenut 1825. godine.

Na teritoriji današnje republike Srbije novine su izlazile od 5. januara 1834. godine. Prvo izdanje štampano je u Kragujevcu, tadašnjoj prestonici kneza Miloša.

Osnivač, Dimitrije Davidović je “Novine serbske” počeo da objavljuje još 1. avgusta 1813. godine u Beču. Pune tri godine list je izlazio svaki dan osim nedelje i praznika, a zatim dva puta nedeljno.

Polovinom 1821. godine Davidović je napustio Beč i prešao u Srbiju, ostavivši ovaj list svom saradniku, studentu prava Petru Matiću. Austrijske vlasti su,
saznavši za taj postupak, Davidoviću oduzele pravo na dalje izdavanje lista i tako
se završila prva, “bečka faza”, “Novina serbskih”.

Davidović je otišao u Kragujevac, gde je uz dozvolu kneza Miloša, 23. marta
1832. godine objavio “probni broj” svojih budućih novina  da bi konačno Novine serbske počele da izlaze redovno posle dve godine, 5. januara 1834. godine u Kragujevcu, gde je premeštena beogradska štamparija.

Novine serbske su bile prve novine štampane na tlu Srbije.