POSTITE I IZBEGAVAJTE OVO! Ko su bile tri sestre mučenice koje danas slavimo?

Na današnji dan slavimo tri sestre svete mučenice Minodoru, Mitrodoru i Nimfodoru. Živele su u Aziji, vaspitane u duhu hrišćanstva. Sve tri su otišle u pustinju da se podvizavaju i na taj način približe Bogu

SPC

Knez Fronton je čuo za njih i bacio ih u tamnicu. Na sudu su mogle da se odreknu Hrista, bile bi spasene, ali vera je bila jača. Čak su Mitrodoru i Nimfodoru stavili pred svoju mrtvu sestru u pokušaju da ih zastraše, ali vera je opet bila jača.

Nakon što su otišle sa ovog našeg sveta, pod nerazjašnjenim okolnostima grom je ubio kneza, sa sve njegovim najbližim slugama. Sestre su sahranjene uz sve hrišćanske počasti, početkom 4. veka.

Narodno verovanje

U narodu je verovanje da danas treba biti blag sa svojim bližnjima, treba izbegavati svađe. Sa neprijateljima treba zakopati ratne sekire, vreme je posta. Nađite smirenje u svom srcu i mesto za praštanje.

Danas ako bude grmljavine treba izbegavati izlaženje napolje.