PRAZNIK ČUDA: Vernici, zapalite sveću za zdravlje i verujte – naš SVETI KRALJ danas moli ZA VAS I SRBIJU

Kralj Milutin
Wikipedia

Srpska pravoslavna crkva i vernici danas obeležavaju praznik posvećen Stefanu Urošu II Milutinu Nemanjiću, odnosno Svetom kralju Milutinu, jednom od najmoćnijih srpskih vladara u Srednjem veku.

 

Sveti kralj Milutin, jedan od najmoćnijih srpskih vladara u Srednjem veku, pripadao je dinastiji Nemanjića – bio je mlađi sin kralja Uroša I, mlađi brat kralja Dragutina i otac kralja Stefana Dečanskog.

Srbijom je vladao 40 godina tokom kojih je značajno proširio teritorije osvajajući ih od Vizantije, čime je našoj državi priključen severni deo današnje Albanije i veći deo današnje Makednije. Pored toga, vodio je uspešne ratove sa Bugarima od kojih je trajno osvojio Braničevo.

 

Tajna srednjovekovne srpske države: Evo zašto je SVAKI NEMANJIĆ BIO STEFAN

Kralj Milutin je bio prvi kralj Srbije tokom čije vladavine je Srbija postala ozbiljan politički faktor u regionu – sklapao je saveza radi napada na komšije, a bio je i meta jakih saveza okolnih država. Ženio se pet puta čime je takođe osiguravao sigurnost teritorija osvojenih u ratovima. Na srpski dvor koji je do tada bio skroman, uveo je raskošan vizantijski protokol, ceremonije i titule.

Tropar Svetog kralja Milutina: “Na Zemlji si svom dušom zavoleo Hrista i Njegove si zapovesti sačuvao. Kao reka si bogato napojio siromašne milosrđem, sačuvavši svoj narod. I grob sa tvojim moštima mirisna isceljenja svima podaje: Zato te molimo, Sveti Milutine, isprosi dušama našim veliku milost.”

Sveti kralj Milutin bio je veliki zadužbinar i ktitor manastira. Prema predanju, kada je stupio na presto, Milutin se zavetovao Bogu da će sagraditi onoliko crkava koliko godina bude vladao. Podigao je 42 crkave i to ne samo u Srbiji već i zdanja u Solunu, Sofiji, Carigradu, Jerusalimu i na Svetoj Gori.

Freska u Dečanima krije NAJVEĆU TAJNU srednjevekovne Srbije: Ko je misteriozna srpska princeza?

Kralj Milutin se smatra najvećim graditeljem i donatorom srpskih crkava i manastira među Nemanjićima zbog čega ga je srpska crkva kanonizovala 1324. godine kao Svetog kralja.