RADUJTE SE I NEKA VAS SREĆA PRATI: Dan svetitelja koji je uveo VAŽAN OBIČAJ KOJI VERNICI I DANAS POŠTUJU

Crkva i vernici danas slave praznik posvećen Svetom Silvesteru, episkopu iz Rima koji je sve do danas ostao poznat kao svetitelj koji je prepravljao običaje hrišćana.

Wikipedia

Sveti Silvestar neodvojivo je vezan za Rim – ovo je bio grad u kome je rođen, odrastao, primio hrišćanstvo, postao episkop i vodio crkvu punih 20 godina.

Čitav život je proveo trudeći se da se vodi zapovestima koje je izučio u jevanđeljima. Mnogo se koristio poukama sveštenika Timoteja, svog duhovnog učitelja čijem je pogubljenju za veru prisustvovao.

Sveti Silvester
Wikipedia

Verovatno je, gledajući spremnost svog duhovnog oca da za Hrista umre, i Silvester rešio da će život posvetiti širenju hrišćanstva i borbi protiv nevernika.

U tridesetoj godini Sveti Silvester je postao episkop rimski. Do danas je ostao upamćen kao svetitelj koji je popravljao običaje hrišćana. Tako je, na primer, on bio episkop koji je ukinuo post svake subote koji je do tada bio obavezan. Odredio je da se posti samo na Veliku Subotu, kao i na one subote koje padnu u vreme posta. Ovo pravilo održalo se do današnjih dana.

Smatra se da je upravo on izvršio presudan uticaj na caricu Jelenu i cara Konstantina da odbace paganska verovanja i postanu hrišćani.

Zbog svega ovoga Sveti Silvester je još za života važio za veoma mudrog i učenog čoveka koga su vernici poštovali i voleli. Upravljao je crkvom dvadeset godina – od 314. do 335. godine.

Kako spada u svetitelje koji su kanonizovani pre raskola u hrišćanstvu Svetog Silvestera slave i poštuju i katolici i pravoslavci. Srpska pravoslavna crkva ga praznuje 2. januara po crkvenom, a 15. januara po gregorijanskom kalendaru.

“Istina stvari objavi te stadu tvome kao pravilo vere, obrazac krotosti i učitelja uzdržanja. Zbog toga si smirenjem stekao visoke počasti, a siromaštvom bogatstva: Oče Silvestre, moli Hrista Boga da spase duše naše.”