Sećate se onog “DANAS KADA POSTAJEM PIONIR”, ali da li znate reči OVIH ĐAČKIH ZAKLETVI?!

Pionir
Wikipedia

Većina je na ovo zaboravila, ali pionirska zakeltva nije bila jedina koju su nekada polagali đaci u Srbiji.

 

Đačka zakletva koju su učenici davali nakon što bi krenuli u školu bila je važan deo odrastanja u životu svakog deteta. Sadržaj zakletvi, kao i “prioriteti” o kojima je učenik obećavao da će voditi računa, vremenom su se menjali.

Đačka zakletva iz 1914. godine

“Zaklinjem se da neću uništavati drveće i gaziti travu;

Obećavam da neću pljuvati na pod u školi i u kući i na putu;

Dajem reč da neću kvariti ograde ni nanositi kvara građevinama;

Nikada neću bacati hartije ni ma kakvo đubre po ulici;

Biću uvek učtiv; Štitiću ptice;

Braniću tuđu svojinu onako kako bih želeo da drugi brani moju;

Obećavam da ću biti iskren i čestit građanin.”

Nakon Drugog svetskog rata, jedna od prvih verzija svečane pionirske zakletve koja je važila u Federativnoj Narodnoj Republici Jugoslaviji do 1972. godine, bila je manje zahtevna od one najpoznatije:

“Zavetujem se pred pionirskom zastavom i pred svojim drugovima pionirima

da ću učiti i živeti kao veran sin svoje domovine

Federativne Narodne Republike Jugoslavije.

Zavetujem se da ću čuvati bratstvo i jedinstvo naših naroda

i slobodu naše domovine stečene krvlju njenih najboljih sinova.

Za domovinu s Titom – napred!”

 

Ipak, svakako najpoznatija zakletva koju su deca sa ovih prostora davala na Dan republike 29. novembra bila je pionirska zakletva. Tekst pionirske zakletve, koji je u nekim detaljima varirao od škole do škole, na srpsko-hrvatskom jeziku je glasio:

“Danas, kada postajem pionir

Dajem časnu pionirsku reč:

Da ću marljivo učiti i raditi

poštovati roditelje i starije,

i biti veran i iskren drug,

koji drži datu reč;

Da ću voleti našu samoupravnu domovinu

Socijalističku Federativnu Republiku Jugoslaviju

Da ću razvijati bratstvo i jedinstvo

i ideje za koje se borio drug Tito;

Da ću ceniti sve ljude sveta

koji žele slobodu i mir!”

Poslednja generacija pionira rođena je 1982. godine i bila je to generacija koja je u prvi razred krenula 1989. A evo kakvu zakletvu deca polažu danas:

“Danas kad postajem đak, dajem svima na znanje, da ću učiti vredno, i steći obrazovanje.

Slova sveske i knjige, i svaki broj i znak, biće mi najdraže brige, i biću uzoran đak!”