Većina je na ovo zaboravila, ali pionirska zakeltva nije bila jedina koju su nekada polagali đaci u Srbiji.

 

Đačka zakletva koju su učenici davali nakon što bi krenuli u školu bila je važan deo odrastanja u životu svakog deteta. Sadržaj zakletvi, kao i “prioriteti” o kojima je učenik obećavao da će voditi računa, vremenom su se menjali.

Đačka zakletva iz 1914. godine

“Zaklinjem se da neću uništavati drveće i gaziti travu;

Obećavam da neću pljuvati na pod u školi i u kući i na putu;

Dajem reč da neću kvariti ograde ni nanositi kvara građevinama;

Nikada neću bacati hartije ni ma kakvo đubre po ulici;

Biću uvek učtiv; Štitiću ptice;

Braniću tuđu svojinu onako kako bih želeo da drugi brani moju;

Obećavam da ću biti iskren i čestit građanin.”

Nakon Drugog svetskog rata, jedna od prvih verzija svečane pionirske zakletve koja je važila u Federativnoj Narodnoj Republici Jugoslaviji do 1972. godine, bila je manje zahtevna od one najpoznatije:

“Zavetujem se pred pionirskom zastavom i pred svojim drugovima pionirima

da ću učiti i živeti kao veran sin svoje domovine

Federativne Narodne Republike Jugoslavije.

Zavetujem se da ću čuvati bratstvo i jedinstvo naših naroda

i slobodu naše domovine stečene krvlju njenih najboljih sinova.

Za domovinu s Titom – napred!”

 

Ipak, svakako najpoznatija zakletva koju su deca sa ovih prostora davala na Dan republike 29. novembra bila je pionirska zakletva. Tekst pionirske zakletve, koji je u nekim detaljima varirao od škole do škole, na srpsko-hrvatskom jeziku je glasio:

“Danas, kada postajem pionir

Dajem časnu pionirsku reč:

Da ću marljivo učiti i raditi

poštovati roditelje i starije,

i biti veran i iskren drug,

koji drži datu reč;

Da ću voleti našu samoupravnu domovinu

Socijalističku Federativnu Republiku Jugoslaviju

Da ću razvijati bratstvo i jedinstvo

i ideje za koje se borio drug Tito;

Da ću ceniti sve ljude sveta

koji žele slobodu i mir!”

Poslednja generacija pionira rođena je 1982. godine i bila je to generacija koja je u prvi razred krenula 1989. A evo kakvu zakletvu deca polažu danas:

“Danas kad postajem đak, dajem svima na znanje, da ću učiti vredno, i steći obrazovanje.

Slova sveske i knjige, i svaki broj i znak, biće mi najdraže brige, i biću uzoran đak!”loading...