Simbol koji ceo svet razume, ali retko ko zna KAKO JE NASTAO ZNAK ‘=’ i kakvu SMEŠNU PRIČU krije

Još u prvom razredu osnovne naučili ste da bez znaka "jednako" nema računanja, ali da li znate kako je ovaj simbol nastao? Verujte, priča ima ponajmanje veze sa matematikom!

Dnevno.rs/Kolaž

Simbol jednakosti (=), danas je univerzalno prihvaćen i skoro da i nema matematičkog zadatka u kom se ne koristi. Ovo bi njegovog idejnog tvorca – velškog matematičara Roberta Rekorda, sigurno veselilo iako ga je, kada ga je izmislio, mnogo više vodio bes nego matematička genijalnost.

Naime, priča kaže da je Rekorda, koji je živeo u 16. veku užasno nervirala činjenica da, svaki put kada treba da napiše jednačinu, mora da napiše slovima “jednako je” (“is equal to”), da je rešio da reči samoinicijativno zameni.

Dakle, nikakva matematička dilema ni dokazivanje principa! Rekorda je motivisala čista nervoza koju je osećao zbog neprestalnog ponavljanja monotonog izraza “je jednako”.

Prvo delo u kome je predstavio znak “=” bilo je “The Whetstone of Witte” i objavljeno je 1557. godine, a značajno je i po tome što se u njemu prvi put na engleskom govornom pordručju objašnjavaju i koriste i simboli “+” i “-“.

Interesantno je da simbol (Rekord ga je zvao “blizanački” zbog dve identične linije koje stoje jedna iznad druge) nije odmah postao popularan i prihvaćen. Sve do sredine 18. veka matematičari su koristili i “||” kao i “æ” ili “œ”.