U Beču je u toku retrospektiva dela flamanskog slikara Pitera Brojgela Starijeg čime je počelo obeležavanje 450 godina od smrti slavnog umetnika.

Izložba “Jednom u životu” (“Once in a lifetime”) koja traje do 13. januara u Beču predstavlja 30 slika, 35 crteža i više od 30 skica umetnika koji je živeo od 1525. do 1569. godine.

Misteriozni počeci

“Slepac vodi slepca” iz 1568. Foto: Wikipedia

Postoje zapisi da je Piter Brojgel rođen pored grada koji se zvao Breda, ali nije sigurno da li se radi o Bredi u Holandiji ili o belgijskom gradu Bri koji se na latinskom isto zove Breda.

Teoriju o belgijskom gradu Bri je smislio Mander, koji je ovaj podatak verovatno iskonstruisao da bi potkrepio tezu o “seoskom” poreklu umetnika jer selo koje on pominje ne postoji. Najverovatnije da se radi o tome da on nije Piter iz Brojgela već Piter od (oca) Brojgela.

PRINC PROPALICA: Slikao je pomoću HAŠIŠA i APSINTA, umro je u bedi, a njegove slike danas vrede MILIONE

Kao što ne znamo ni imena njegovih roditelja, takođe su nepoznati tačni podaci o godini slikarevog rođenja. U svakom slučaju to je bilo pre 1530. a najveći broj stručnjaka kao godinu rođenja uzima 1525.

“Smešni seljak” Brojgel

“Lovci u snegu” iz 1565. iz ciklusa meseca, Foto: Wikipedia

Pošto je radio u stilu Hijeronimusa Boša i slikao humorističke scene Brojgel je dobio nadimak “smešni”, a zbog njegove ljubavi prema seoskom žanru, koje je ovekovečio na svojim delima zvali su ga i “seljak Brojgel”.

Brojgel, kao renesansni slikar na početku karijere je slikao pejzaže sa biblijskim i mitološkim temama. Stvorio je veliki broj bakroreza, a među najpoznatije spada serija grafika “Sedam smrtnih grehova” iz 1557.

Sačuvano je oko 45 njegovih autentična slika, od kojih se trećina nalazi u Umetničko-istorijskom muzeju u Beču. Ostali radovi su se izgubili, smatra se da zapravo veći broj onoga što je Brojgel stvorio danas više ne postoji, ali je sačuvan veći broj njegovih crteža i grafika.

UMETNIK PRLJAVIH NOGU: Slikao je prostitutke kao device, UBIO MAKROA i život proveo u bekstvu, a danas ga zovu OCEM BAROKA

Među najpoznatija dela spadaju “Holandske poslovice” (“Dvanaest poslovica”) koje je naslikao 1559. godine i na ovoj slici se nalazi veliki broj figura koje prikazuju holandske poslovice.

“Gradnja vavilonske kule” iz 1563. Foto: Wikipedia

Slika “Gradnja Vavilonske kule” iz 1563. godine smatra se za Brojgelovo remek-delo – gigantska građevina je stvarana u smesi stilova i deluje apsurdno pošto je smeštena u srednjovekovni evropski pejzaž. Nalazi se u muzeju u Beču.

Praotac slikarske dinastije

Godine 1563. Piter Brojgel je oženio ćerku od svog učitelja Piter Keke van Elsta. Venčali su se u crkvi Notr Dam de la Kapel u Briselu, i u tom gradu par je ostao do kraja života.

Sledeće godine rodio im se sin Piter, a dve godine kasnije i Jana. Obojica su postali takođe poznati slikari. Osim odabira profesije i najvećeg dara koji su od oca mogli da dobiju – talenta, sa njim ih je povezivala i činjenica da su i oni dobili nadimke – Piter Mlađi je bilo “Pakleni Brojgel”, a Jan “Somot Brojgel”.

Piter Brojgel Stariji zapravo je bio praotac jedne velike slikarske familije, čiji su članovi sve do 17. veka bili aktivni slikari.loading...