Jedna od najzanimljivijih pomoćnih istorijskih nauka svakako je i heraldika. Izučavanje grbova i značenja simbola koji su iscrtani na njima i danas je u stanju da nam približi tajne srednjevekovnih moćnika. Međutim, simbole nije tako lako protumačiti - začudiće vas šta sve jedno srce može da znači.

 

Ako ste pomislili da je lako biti heraldičar jer, zaboga, simboli ne mogu da budu tako teški za tumačenje i srce je uvek srce, grdno se varate.

Simbol srca postoji na grbovima maltene otkad postoje i sami grbovi. Najraniji primeri pojavljivanja ovog naizgled romantičnog detalja zabeleženi su u Srednjem veku.

Možete ih naći na antičkim grbovima, iz doba kada su pravi heraldičari išli od okruga do okruga i beležili grbove porodica i plemena – izjavio je Dejvid Robert Vuten, izvršni direktor Američkog heraldičkog koledža, a prenosi portal Atlas Obscura.

Značenje bilo kog simbola u heraldici nikada nije jedinstveno, već varira od grba do grba. To je donekle i razumljivo, uzevši u obzir da se na grbovima predstavljaju karakteristike određenih ljudi ili porodica.

Za stotinak godina njihovo značenje može da bude u potpunosti zaboravljeno. Samo članovi porodice ili bliske familije mogu da znaju šta je tvorac grba zaista želeo da predstavi simbolima – kaže Vuten, a kao jedini izuzetak tog pravila pominje grbove koji na neki način predstavljaju nečije prezime, te je tako logično da porodica Hartford na svom grbu ima srce.

Iako najčešće srce na grbu simbolizuje ono sa čim ga i mi danas povezujemo – ljubav, lojalnost, odanost, dobrotu i slično, to nisu jedina značenja koje srce u heraldici može da ima. Ponekad značenje simbola srca nemaju nikakve veze sa osećanjima. Ako je okruženo plamenom ili trnjem, to srce nosi religijsko značenje.

Ako pogledamo grb Danske, na kojem su predstavljena tri plava lava okružena srcima, nemojte misliti da Danci time iskazuju ljubav prema kralju životinja. U ovom grbu srca zapravo predstavljaju – lokvanje.

 

Ukoliko ste se susretali sa grbovima i ranije, sigurno ste ponekada videli da se srca nekad crtaju i naopačke – dva okruglasta dela okrenuta su nadole, a špic je na vrhu.

Legenda kaže da je taj motiv na svom grbu najpre koristio italijanski vojskovođa Bartolomeo Koleoni u 15. veku, te da je to uradio da bi se našalio na račun svog prezimena. Naime, Koleoni zvuči slično kao “koljoni” što na italijanskom jeziku znači – “testisi”. Neproverena informacija glasi i da je sam Bartolomeo Koleoni imao tri testisa, te da je rešio da obrnutim srcima prikaže baš muške polne žlezde. 

Zahvaljujući svojoj prepoznatljivosti i simbolici, srce je jedan od najkorišćenijih motiva u heraldici i čini se da će to i ostati. Vuten smatra da će srce kao simbol opstati jer predstavlja ljubav prema porodici, Bogu, prema svemu, te da je naširoko upotrebljivo. A i, obrnuto, eto, liči na testise.