SREĆAN PRAZNIK SVETOG JOVANA BOGOSLOVA! Po njegovoj ŽIVOTNOJ PAROLI danas žive svi hrišćani sveta

Srpska pravoslavna crkva danas proslavlja praznik posvećen Svetom Jovanu Bogoslovu, jednom od dvanaest velikih apostola i jednom od prvih učenika Isusa Hrista.

Sveti Jovan
Wikipedia

Apostol i jevanđelista Jovan bio je jedan od prvih hrišćana koji je, zajedno sa bratom Jakovom, od početka bio verni pratilac Isusa Hrista. Jovan i Jakov nazvani su “sinovima groma”, prema nadimku koji im je dao Isus kada ih je pozvao za svoje učenike – apostole.

Prema predanju, Jovan je bio brz, vredan i izuzetno pametan čovek koji je bio veoma blizak sa Isusom koji je njega, Jakova i Petra posebno izdvojio među svojim učenicima. Oni su bili sa njim kad je vaskrsao Jairovu kćerku. Na gori Tavor, samo su oni videli njegovo Preobraženje, i samo njih je poveo sa sobom u Getsimanski vrt, noć uoči stradanja.

Koliko je Isus Hristos voleo Jovana govori i to da je na Tajnoj večeri Jovan sedeo pored njega i da je, prema legendi, jedino njemu otkrio da će ga Juda izdati. Sveti Jovan je, sa druge strane, bio jedini koji je sa Isusom ostao tokom celog suđenja i golgote. Upravo njemu je Isus poverio staranje o njegovoj majci, Presvetoj Bogorodici.

Nakon Hriste smrti, Jovan je nastavio da propoveda hrišćanske vrednosti, pa ga je rimski car Domicijan hapsio i mučio, ali je svetitelj uprkos svemu ostajao nekim čudom živ čak i kada je popio najjači otrov. Ovo je uplašilo cara, pa je Sveti Jovan samo prognan.

Upravo na ostrvu Patmos gde je Jovan bio u izgnanstvu, prema legendi, ovom svecu se javio Isus i prorekao mu što će se zbivati sa hrišćanskom crkvom sve do njegovog drugog dolaska.

Jovan je to zapisao i tako je nastala knjiga Apokalipse ili Otkrovenja koja je ušla u sastav Novog zaveta. Njegova glavna parola: “Volite jedan drugog” postala je jedno od glavnih načela hrišćanstva koje se sačuvalo do današnjih dana.

Spomen ovog velikog apostola i jevanđelista praznuje se 26. septembra. No, na današnji dan spominje se čudo projavljeno od groba njegova.

Naime, Sveti Jovan Bogoslov je, prema predanju, umro kada mu je bilo više od 100 godina. On tada uze sedam svojih učenika, iziđe iz Efesa i naredi učenicima da iskopaju grob u vidu krsta.

Potom siđe starac živ u taj grob, i bi pogreben. Kada docnije otvoriše grob Jovanov, ne nađoše tela u grobu.

Na današnji dan svake godine, kaže predanje, dizaše se neka prašina sa groba, od koje se isceljivahu bolesnici od raznih bolesti.