TEST: Otkrijte i bićete ponosni! Koji ste JUNAK IZ SRPSKE ISTORIJE?

Srpski junaci
Wikipedia/Kolaž

Pa da vas vidimo! I zapamtite: "Boj ne bije svijetlo oružje, već boj bije srce u junaka!“

 

Njihova imena i danas se izgovaraju sa strahopoštovanjem. Kada slušate o njihovim delima najježite se, a niz kičmu vas prođu žmarci. 

Ipak, sigurno i vi imate neke osobine koje su ove ljude vinuli do najvećih visina srpske istorije. Ne zaboravite – hrabrost nije uvek i odsustvo straha!

Pa da vas vidimo! Kom junaku iz srpske istorije ste najsličniji?

Close