Viktorijansko doba za žene je bilo teško, a ova BIZARNA DILEMA život im je činila JOŠ GORIM

Zbog strogih normi ponašanja kada je u pitanju seks, tokom 19. veka viktorijanski muškarci su često prikazivani kao razvratni, dok se od žena očekivalo da čuvaju svoju čast i nevinost po svaku cenu. Jedna prilično bizarna dilema naročito je zaokupljala pažnju onovremenih dama.

Wikipedia

Viktorijanska Engleska bila je mesto uštogljenih pravila ponašanja i krutih normi. Za sve one koji bi se usudili da im prkose ili im se otvoreno suprotstavljaju, kazne su bile gore od samo materijalnih ili fizičkih – takve pojedince čekao je društveni prezir i odbijanje okoline.

SMRT JE STRAŠNA, ali u Viktorijansko doba, kada je postojao OVAJ OBIČAJ, bila je JOŠ GORA (FOTO)

Zato danas pod “viktorijanskim moralom” podrazumevamo poseban odnos prema seksualnosti koji se temelji na strogom tumačenju hrišćanskih normi koje su zabranjivale svako njeno otvoreno izražavanje – kroz “provokativnu” odeću ili golotinju, odnosno eksplicitnu ili implicitnu erotiku u književnosti, umetnosti, ali i svakodnevnom životu.

Ova stroga pravila ponašanja naročito su obavezivala žene, a evo jedne od bizarnih dilema sa kojima su onovremene dame morale da se suočavaju:

Nekome je ovo bilo smešno?! Stari Englezi nikada nisu bili zlato, ali OVAJ VIKTORIJANSKI OBIČAJ bio je PRAVA BOLEŠTINA

Viktorijanski muškarci smatrali su neverovatno seksipilnim ženske noge, a naročito članke. Smatralo se da je zglob noge jedini donji deo tela koji “poštene žene” smeju da u javnosti prikažu, ali kako su viktorijanske suknje i haljine bile duge, dame u praksi nikada nisu uživale u ovoj “slobodi”.

Sa druge strane, za žene je često bilo neophodno da zadignu skunje kako bi sprečile da se vuku po blatu. Ova neophodnost išla je još i dalje od običnog čuvanja odeće! Naime, prljavština sa ulice često je sadržala mnogobrojne bakterije, a u prvom redu je mogla da izazove tuberkulozu, pa je potreba podizanja suknje ili hiljine bila i zdravstvene prirode.

SMRT je strašna, ali je u viktorijansko doba BILA JOŠ GORA: Običaji na grobljima od kojih se diže kosa na glavi

Ipak, pojedinim muškarcima ovo je samo još više raspaljivalo maštu, pa su često tražili bilo koji trenutak nepažnje da “zavire” i makar na trenutak vide zglob žene na ulici.

I tu dolazimo do prave viktorijanske dileme svake “poštene žene” – da li pustiti haljinu da se vuče po zemlji i tako rizikovati ne samo prljanje odeće već i sopstveno zdravlje, ali tako sačuvati ugled, ili podići suknju, izbeći njeno prljanje, a pustiti muškarce da “pare oči”.