VITEZ SLOBODE: Vojnicima je rekao “Za mnom!”, poginuo, a Srbi su danima NOSILI NJEGOVO TELO odbijajući da ga sahrane

Prema oceni istoričara i vojnih stručnjaka, bitka na Mačkovom kamenu bila je najžešća i najkrvavija bitka koja je uopšte vođena u Prvom svetskom ratu. Oni koji su je preživeli pričali su da je nakon boja čitav predeo bio prekriven telima vojnika obe vojske, zauvek združenih u smrti. Bitka koja je zvanično završena austrougarskom pobedom iznedrila je i jednog od najvećih srpskih heroja Velikog rata.

Wikipedia

Ime Dušana Purića najvećem broju današnjih Srba ne znači ništa. On nema svoje ulice, po njemu se ne zovu trgovi ni škole… Spomen ploču na Voždovcu je dobio tek 2003. godine. Da dobije bistu morao je da sačeka do 2010. kada je jedna posvećena njemu postavljena na glavnom trgu u Užicu.

A šteta je… jer, njegovo herojstvo moglo bi biti opevano u pesmama!

Junak “po profesiji”

Dušan Purić
Wikipedia

Dušan Purić rođen je 1873. godine u Ivanjici u trgovačkoj porodici. Nakon završenog šestog razreda Gimnazije, upisao je Vojnu akademiju, koju je u 24. klasi završio 1894. godine sa vrlo dobrim uspehom. Tada je proizveden u čin artiljerijskog potporučnika.

BLAGO POTOMCIMA JUNAKA! 100 godina od kada je 62.000 SRBA odlučilo SUDBINU PRVOG SVETSKOG RATA

Završio je Višu vojnu akademiju, a usavršavao se i u Francuskoj. Po povratku iz inostranstva postavljen je za pomoćnika načelnika štaba Drinske divizije u Valjevu. Bio je komandant 17. kombinovanog i 6. pešadijskog puka.

Prvi svetski rat 1914. godine zatekao je Dušana Purića na šarganskim položajima gde je komandovao Četvrtim pukom “Stevan Nemanja“ u sastavu Užičke vojske i sprečavao nadiranje neprijatelja od Višegrada prema Mokroj gori i Kremni.

A onda je, upravo na današnji dan 1914. godine, počela bitka na Mačkovom kamenu. Komandant Purić dobio je naređenje Vrhovne komande da stigne do Mačkovog kamena, napadne neprijatelja i spreči njegovo prodiranje u dubinu Srbije.

Četvrti puk Drinske divizije koji je tada ušao u sastav Dunavske divizije, naređenje je “besprekorno izvršio“ zapisano je u srpskoj istoriografiji.

Posle napornog marša i popune puka u Valjevu, Dušan Purić stigao je na Mačkov kamen u najtežim trenucima. Videvši žestinu kojom se bitka vodila i nepovoljan položaj u kojem se našla srpska vojska, nije oklevao.

Heroj sa Mačkovog kamena

Mačkov kamen
Wikipedia

Tog 22. septembra 1914. godine Dušan Purić izdao je oficirima 4. puka istorijsku zapovest.

VOJNICI, MI SMO OVDE DOŠLI DA GINEMO ZA OTADŽBINU. KOMANDIRI ISPRED SVOJIH VODOVA I ČETA, KOMANDANTI ISPRED SVOJIH BATALJONA, A JA ĆU ISPRED SVIH. ZA MNOM! U JURIŠ! ZA SLOBODU I OTADŽBINU! – REKAO JE DUŠAN PURIĆ I POVEO VOJSKU NE U POBEDU, ALI U ISTORIJU.

Hrabri komandant poginuo je tog dana među prvima na Mačkovom kamenu u najžešćem sudaru prsa u prsa rame uz rame sa svojim sadruzima.

DRUGAČIJA VERZIJA ISTORIJE?! Evo šta ALBANCI danas uče o PRVOM SVETSKOM RATU i srpskoj golgoti

Bitku je preživelo samo 1.000 vojnika i oficira puka “Stevan Nemanja”, a Austrougarska je na kraju ipak dobila svoju “pirovu pobedu”.

Spomen ploča u kripti crkve u Krupnju, Foto: Wikipedia/Ванилица

Komandant i posle smrti

Pogibija hrabrog Dušana Purića teško je pogodila srpske borce. Zabeleženo je da vojnici nisu hteli da svog komandanta u bespućima Mačkovog kamena. Umesto toga, četiri dana i četiri noći, nosili su ga u sanduku, iz borbe u borbu, odbijajući da ga ostave.

NAJBIZARNIJA PRIČA IZ VELIKOG RATA: Dok su Srbi ginuli, Britanci su regrutovali vojnike ovim VICEVIMA!

Tek četvrtog dana stigla je naredba komandanta Prve armije, generala Petra Bojovića, da se telo ne nosi po bojištima i Dušan Purić je sahranjen u porti valjevske crkve.

Posthumno je unapređen u čin pukovnika zbog “uspešnog komandovanja i pokazane hrabrosti u odbrani otadžbine”.