Daleko od toga da je slavni francuski osvajač bio džin, ali Napoleon nije bio ni nizak. Sa svojih 168 centimetara zapravo je bio viši od većine muškaraca onog vremena.

Naime, ova visina nama danas može izgledati malo, ali prema istorijskim podacima prosečna visina muškaraca u Francuskoj krajem XVIII veka bila je 165 centimetara.

Mit o Napoleonovom niskom rastu delimično potiče iz razlike između engleskih i francuskih mernih jedinica, ali i u činjenici da se osvajač u javnosti uglavnom pojavljivao u društvu svoje lične garde koju su činili izuzetno visoki i snažni muškarci pored kojih je Napoleon zaista izgledao sitno.

Još za njegovog života narod je počeo da ga zove “mali kaplar”, ali to je u prvo vreme bilo u znak simpatije. Tek mnogo godina kasnije, nakon što je na ovaj podatak nabasao psiholog Alfred Adler, kontekst je postao uvredljiv, a kompleks od koga ponekad pate niski ljudi nesigurni u sebe postao je – Napoleonov kompleks.