Ne znate da napišete CV? Pogledajte kako je Leonardo Da Vinči to uradio, možda dobijete ideju

Da Vinči se prijavio za posao vojnog inžinjera i sebe uspešno predstavio kao sposobnu osobu čije znanje može da se iskoristi u vojnom pohodu.

Izgleda da postupak traganja za poslom nije bio jednostavan ni u renesansi. Međutim, Leonardo je pronikao u tajne pisanja uspešnog CV-ja, što je predstavio u svojoj aplikaciji za posao u Milanu. Tada je imao 30 godina, još uvek se nije proslavio i mučila ga je nezaposlenost.

On je u svojoj aplikaciji sebe predstavio kao vrlo sposobnu osobu, a neke od veština koje je naveo jesu i izvlačenje vode iz rovova tokom opsade, kao i plan izgradnje čvrstih a prenosivih mostova. Pored toga, pohvalio se i svojom veštinom pravljenja oklopnih vozila i oružja za pomorsko ratovanje, za koje je tvrdio da ih je već posedovao.

Naravno, nije izostavio predstavljanje svojih umetničkih veština, koje je ponudio gradu u slučaju mira.loading...