‘Zdravo sam što i tebi želim’ – Pročitajte pismo srpskog vojnika iz Velikog rata

Prva četiri meseca austrougarske okupacije civilna pošta nije funkcionisala. Težak period bez vesti trajao je do februara 1916. U junu su vojne vlasti izdale naredbu da se postave poštanski sandučići i pisma su počela da stižu. Ovo je jedno od njih.

Pisma koja su tada pokušavala da održe kontakt među razbacanim stanovništvom. Bila su kratka, i najčešće sadržala informacije o porodici, zdravlju, novcu, ali i pogibiji.

Da bi pošiljka stigla do odredišta bilo je potrebno više meseci, jer je prolazila nekoliko strogih kontrola u različitim zemljama, o čemu svedoče pečati na pismima.

Zbog cenzure, sva pisma su morala da budu na latinici, koju je mali broj ljudi znao. Ispisana tuđim rukopisom, često su izazivala sumnju i stavrala nesporazume.

Tako u jednom pismu, Ana Gospavić iz Valjeva traži od supruga Jovana, rezervnog potporučnika B puka Drinske divizije, da joj pošalje fotografiju, kako bi se uverila da je on živ.

Evo šta joj je Jovan odgovario.

Draga moja Ana,

Zdravo sam što tebi, Miki i svim našim želim.

Danas sam dobio kartu koju ti je Kosa 28(15)/III pisala. Čudi me od koga ste mogli čuti za mene kako nisam živ, kad sam ti često pisao. Sliku ti ne mogu poslati, ovu koju sada imam ne bi dobila.

Moje je zdravlje odlično, iako sam proveo zimu na velikoj visini, a i sada imamo još malo snega.

Vojnici nisu smeli da šalju fotografije na kojima su u uniformi, a za ovakvu prepisku inspekcije vojnih pošta izdavala su besplatne dopisne karte koje nisu imale koverte.

Bilo je dopisivanja i preko „Beogardskih novina” u obliku karata i notica štampanih latinicom. Tokom rata slao se i novac, koji je bez obzira na komplikovan put, stizao do primalaca.

– U ratnim uslovima, novčane uputnice su isplaćivane u zlatu, srebru i privremeno u drahmama dok je vlada i Vrhovna komanda bila na Krfu, odnosno u Solunu – objašnjava Ljiljana Đorđević, kustos PTT muzeja i autorka izložbe „Jedinice veze srpske vojske u Prvom svetskom ratu” za Jutarnji program RTS-a

Pošta je transportovana brodovima, vozovima, automobilima, raznosili su je i konjanici i pešaci.

Za svakog vojnika, pismo je predstavljalo radost, a dobre vesti bile su najbolji podstrek za nove pobede.