Mari Luis Žiro bila je poslednja žena u Francuskoj koja je 1943. izvedena na giljotinu. Ova skromna i na prvi pogled obična žena tajno se borila tokom Drugog svetskog rata za prava žena. Borila se u posebno osetljivom trenutku kada je francuska nacija beležila veliki mortalitet.

 

Mari Luis Žiro bila je supruga mornara, pralja, a povremeno i kućepaziteljka. Besplatno je vršila abortuse i bavila se izdavanjem soba prostitutkama u okupiranoj Francuskoj.

I pored toga što je bila majka dvoje dece Mari Luis Žiro snažno je propagirala ideju da je žena ta koja bi trebalo da odlučuje da li želi da rodi ili ne. Veruje se da je ovo bio osnovni motiv da gospođa Žiro počne da obavlja ilegalne i besplatne abortuse.

Osim prostitutki, Mari su dolazile i žene koji su vojnici silovali, kao i one suviše siromašne da bi mogle da brinu o još jednim gladnim ustima. Mari nijednu ženu nije odbila, a često je pristupala i opasnim zahvatima koji su zahtevali veliku hrabrost i posvećenost.

Baš u to vreme Francuska je zabranila abortus u pokušaju da popuni veliku prazninu u rađanju dece koja je nastala u periodu od 1914 – 1918. godine. Na abortus se tada gledalo kao na “zločin protiv nacije”, a oni koji bi izvršili ilegalan abortus, bili bi kažnjeni odlaskom na giljotinu.

Bez ikakvih protesta i bez bilo kakvog aktivizma Mari Luis Žiro je otpočela svoju sopstvenu revoluciju, žrtvujući život za sopstvene ideale. Izvodila je ilegalne abortuse u okolinu grada Šerbura. Njena računica je bila jasna – pomoći ženama u ratom zahvaćenoj Francuskoj da odlučuju o svom telu, pokušaju da prežive, da bi jednom u miru, ako tako reše, mogle da imaju porodice.

Nakon što je otkrivena, Mari je uhapšena. Suđeno joj je za 27 nelegalnih abortusa koliko je tužilaštvo moglo da dokaže. Tužilaštvo je tražilo smrtnu kaznu za njen zločin, a iako su mnoge žene govorile svedočile u njenu korist, jedina osoba koja je Mari mogla da pomiluje bio je tadašnji predsednik Francuske maršal Peten.

Mari Luis Žiro poslednja je žena u Francuskoj koja je pogubljena na giljotini. To se dogodilo 30. jula 1943. Bilo joj je samo 39. godina.

 

Pogubljenje Mari Luis Žiro snažno je uticalo na javnost i pokrenulo promenu zakona o abortusu. Svega nekoliko meseci kasnije, Francuska je uvela mogućnost nekažnjenog abortusa, ali samo u slučajevima kada je život majke bio ugrožen, piše portal Vintage news.

Zahvaljujući tadašnjoj francuskoj ministrki zdravlja Simon Vej donet je zakon kojim se ukida zabrana abortusa 1975. godine.

O životnoj priči Mari Luis Žiro 1988. snimljen je film “Une Affaire De Femmes”.loading...