'-Udari je. –Ne. –Zašto ne? – Zašto? Zato što sam čovek!'

Nasilje je pojava o kojoj se sve češće diskutuje i otvoreno razgovara u cilju osvešćivanja šire populacije, kao i ohrabrivanja onih koji su žrtve da se obrate nekome za pomoć. Ono se može javiti u raznim obilicima i situacijama, počevši od porodičnog nasilja, preko nasilja u školi, na radnom mestu, pa i na ulici, a uvek može biti verbalno i/ili fizičko.

Postavljaju se mnoga pitanja da li tolika izloženost temama povezanim sa nasiljem zapravo pomaže u saniranju istog ili ga još više podstiče, a kao grupa najpodložnija ovom uticaju uvek se navode deca.

U Italiji je sproveden eksperiment u okviru koga su ispitivane reakcije dečaka na naredbu da udare devojčicu.

Iznenadiće vas kako su oni na ovo odgovarali:loading...