BEZ RAZMIŠLJANJA BACATE STVARI U SMEĆE? Prestanite to da radite, jer su OVI PREDMETI VRLO OPASNI!

Kontejneri
Petar Marković/Dnevno.rs

Ovim stvarima nije mesto u vašim kantama za smeće i kontejnerima zato što sadrže hemikalije ili otrove opasne po zdravlje.

 

Pravilnim odlaganjem otpada štitite svoje zdravlje i okolinu pa se raspitajte šta sve možete odneti na recikliranje, a šta nikada ne smete bacati u smeće. 

1. SIJALICE: Štedne sijalice polako zamenjuju one obične sijalice na koje smo navikli. Štedne sijalice sadrže živu i zato ih ne smemo bacati u “obično” smeće jer će tako završiti na deponiji i ispuštati živu u tlo. 

2. BATERIJE: Različite vrste baterija sadrže razne korozivne ili toksične hemikalije koje su štetne po okolinu pa ih zato ne smemo bacati zajedno sa standardnim komunalnim otpadom.

3. MOTORNO ULJE: Ne sipajte ga u odvod, ne prosipajte ga po zemlji i ne odlažite kanistere s motornim uljem na zabačenim lokacijama. Zapamtite da samo jedan galon (3.78 litara) motornog ulja može da kontaminira čak milion galona sveže vode. Imajte na umu i da ga ne smete sipati u kanistere s benzinom, antifrizom ili bojom jer se onda ne može reciklirati.

4. ELEKTRIČNI UREĐAJI: Stari televizor, DVD ili CD plejer, video rekorderi, mobilni telefoni, kamere, računari, štampači, konzole… Elektronski otpad sadrži teške metale poput kadmijuma i olova i zato mu nije mesto u kanti za smeće.

5. BOJE, LAKOVI I OSTALI ARTIKLI IZ OVE GRUPE: Sve vrste boja, premaza, lakova, odstranjivača boja i lakova kategorišu se kao opasan kućni otpad jer sadrže hemikalije koje su štetne za ljude, životinje i okolinu. 

6. TERMOMETRI SA ŽIVOM: Mnogi u svom domaćinstvu danas imaju digitalne termometre, ali i ‘stare’ termometre sa živom kojima smo nekada merili telesnu temperaturu. Takve termometre odnesite u reciklažno dvorište zbog otrovne žive, a isto uradite i sa svim ostalim predmetima koji je sadrže. 

7. STARI LEKOVI. Lekovi spadaju u opasan medicinski tj. farmaceutski otpad. Zato moraju da se odlažu u posebne odeljke u reciklažnim dvorištima, a možete ih odneti u ambulante, domove zdravlja i apoteke.