DA IZBEGNETE SLOMLJENO SRCE: Da li je i kada opravdano koristiti PRISLUŠKIVAČ?

Koristiti prisluškivače ili ne? Ovo je zapravo veoma komplikovana moralna dilema. Ukoliko već postoje, naravno postavlja se pitanje, zašto onda ne bismo to i iskoristili i koristili ih maksimalno. Međutim, teško je da se u nama ne pojavi crv sumnje i postavićemo sebi pitanje da li treba to da radimo. Koje su to situacije za koje ljudi smatraju da je opravdano koristiti prisluškivače?

Pixabay.com

Tačno je da prisluškivače veoma lako možete nabaviti, da se oni vrlo jednostavno koriste i da su i te kako pouzdani. Sada je samo na vama da otkrijete da li su vaši razlozi dovoljno opravdani i da li želite uopšte tako nešto da uradite.

Prisluškivači zaista nekada mogu da budu od koristi, pa čak mogu i nekome da spasu život ili ga poštede neprijtnosti. Postalo je opšteprihvaćeno da se u sledećim situacijama može opravdati korišćenje prisluškivača.

Kada je vaša namera “čista”

Šta se podrazumva pod čistom namerom? Čista namera jeste kada nikoga zapravo ne želite da ugrozite time što ćete koristiti prisluškivače. Čista namera jeste kada nekome istinski želite da pomognete u bilo kom smislu. Dakle, kada nekome želite samo dobro i kada nekome želite da pomognete, onda je sasvim opravdano koristiti prisluškivače.

Kako ovo ne bi bilo samo opšte mesto, spomenućemo i neke primere. Na primer, kada roditelji žele da prisluškuju svoje dete, onda oni imaju čistu nameru, zasnovanu na želji da njihovo dete bude bezbedno. Oni prisluškivanjem svog deteta ne planiraju njega na bilo koji način da ugroze, niti to zapravo mogu. Oni na ovaj način žele da ga zaštite. Koriste prisluškivače kako bi ga zaštitili od loših uticaja, nekih pogrešnih odluka, lošeg društva i slično.

Ovo je možda najbolji primer kada ljudi opravdavaju korišćenje prisluškivača. Naravno, kada na osnovu prisluškivače roditelji i otkriju nešto onda je jako važno da oni znaju kako da reguju. Međutim, ukoliko dete bude saznalo za korišćenje prisluškivača, velike su šanse da će zauvek nestati poverenja između njega i roditelja.

Kada je od ključne važnosti da nešto saznate

Korišćenje prisluškivača ljudi smatraju opravdanim kada treba da otkriju nešto veoma važno što u krajnjem slučaju može poslužiti i za opšte dobro. Na primer, korišćenje za otkrivanje važne priče, čime bi se sprečio neki veliki zločin ili krivično delo. U ovom slučaju, svi bi se složili da treba da se koriste prisluškivači.

Kada želite da zaštitite sebe

Naravno, važno je misliti o sebi i svojoj bezbednosti. To znači da ljudi smatraju opravdanim korišćenje prisluškivača kada treba da zaštite sebe. Tako, na primer, kada neko trpi mobing na poslu ili bilo koju vrstu zlostavljanja i maltretiranja, a ukoliko mu niko ne veruje i ne postoji mogućnost da se na drugi način to dokaže, korišćenje prisluškivača smatra se dobrim izborom.