Deža vu – Misteriozni fenomen koji su svi bar jednom doživeli (VIDEO)

Da li ste već imali utisak da ste bili na nekom mestu ili da ste istu situaciju doživeli dva puta? Znate šta će se dogoditi sledeće? Ne brinite, to znači da pripadate 2/3 populacije koja je doživela deža vu.

Deža vu opisuje situaciju u kojoj pojedinac odjednom dobije osećaj da zna šta će se desiti sledeće ili da je već jednom proživeo situaciju u kojoj se nalazi, bio na tom mestu, ili iskusio nešto.

Jedni tvrde da je deža vu posledica potisnutog sećanja, dok drugi smatraju da se događa

zbog reinkarnacije.

 

Najčešće prihvaćena teza o poreklu deža vua kaže kako se radi o anomaliji pamćenja u kojem vidimo nešto slično, pa nas to podseća na zaboravljeno.

Deža vu – podvrste

Presque vu

Stanje u kojem nam je nešto na “vrhu jezika”, osećaj da ćemo se setiti nečega vrlo bitnog ili da ćemo nešto važno reći.

Deja visite

Kada prepoznajemo i snalazimo se na mestu na kojem nikada nismo bili.

Deja senti

Čini nam se da smo se u nekoj situaciji u prošlosti osećali isto, ali imamo poteškoća da se setimo detalja.

Deja vecu

Stanje kada znamo šta će se sledeće desiti.

Deja entendu

Nešto što smo već čuli, ali ne možemo da se setimo gde, kada i ko nam je to rekao.