Evo u kojim godinama žene doživljavaju seksualni vrhunac, a u kojim muškarci

Opovrgnuto uvreženo mišljenje da muškarci doživljavaju seksualni vrhunac pre žena

Suprotno uvreženom mišljenju, žene seksualni vrhunac doživljavaju pre muškaraca. Prema podacima najnovijeg istraživanja LoveHoney, žene seksualni vrhunac doživljavaju u periodu od 26 godina, a muškarci kasnije, odnosno od 32. godine.

U istraživanju je učestvovalo 1.000 ispitanika oba pola u dobi od 18 do 65 godina. Naučnici su seksualni vrhunac definisali kao razdoblje u kojem se doživljava najbolji seks. Dobijeni rezultati srušili su verovanje da muškarci doživljavaju seksualni vrhunac u 18. godini, a žene u 35. godini života.loading...