FANTASTIČNO: Upoznajte geometrijski dragulj arhitekture (FOTO+VIDEO)

Palmanova
[email protected] dom310a

Tokom 15. veka u Italiji je sagrađeno ogromno utvrđenje zvezdastog oblika. Pošto je sama tvrđava bila laka meta za topove, bedemi su bili posebno ojačani. 

U severnoj Italiji nalazi se Palmanova, malo poznato utvrđenje u obliku zvezde. Palmanovu je 1593 osnovala Mletačka republika u čast pobede nad Otomanskim carstvom a u cilju dalje odbrane Apeninskog poluostrva.

Palmanova, najjače utvrđenje tog vremena, imala je 9 strana. Glavni arhitekta bio je Većenco Skamoci.

Najveće utvrđenje tog vremena ima 3 glavne kapije: Udine, Akvilija i Sividale, i 18 radijalnih glavnih ulica koje se završavaju u samom centru grada gde se nalazi trg “Pjaca Grande”.  

A photo posted by Felicia B. (@besfel) on

Na samom trgu nalazila se providura (državna administracija). Palmanova je na početku bio grad-utopija. Sama geometrija grada bila je savršena. Svaki deo palmanove imao je svoju specifičnu funkciju, a svaki njen građanin je imao identičnu površinu zemlje koja mu je pripadala. Isto tako, pored materijalnih dobara koja su bila ravnomerno podeljena, odgovornost građana je bila takođe jedinstvena i univerzalna. Jedan od osnovnih principa bila je jednakost građana.

A photo posted by artbennosimma (@bennosimma) on

Osnovna namena Palmanove bila je odbrambena. Ovaj grad je predstavljao prva linija odbrane apinskog poluostrva od Turaka. Iako najnaprednije vojno utvrđenje, vlasti su imala problem jer niko nije hteo da živi u Palmanovi, zato su prvi stanovnici bili zatvorenici. Oni su bili pomilovani zarad naseljavanja puste Palmanove . Dodeljena su im i materijalna dobra u vidu kuće i zemlje u okolini grada.

A photo posted by artbennosimma (@bennosimma) on

Ono što je najinteresantnije jeste da Palmanova nije “videla” ni jednu jedinu bitku. Prvih 200 godina vladali su Mleci a 1800. vlast je preuzeo Napoleon koji je oko grada sazidao čuvene zvezdaste bedeme kako bi još više utvrdio grad.  

Tokom Prvog i Drugog svetskog rata tvrđava je služila kao bolnički stacionar. U Evropi postoji ogroman broj vojnih utvrđenja, ali Palmanova je savršen primer zvezdastih utvrđenja.

Pogledajte video: