GENIJALCI SE POZNAJU OD MALENA: Ako vaše dete ima OVE OSOBINE, pravac u muzičku školu

Kako da prepoznate muzički posebno talentovane mališane? To uopšte nije teško, ističu stručnjaci

pixabay.com

Oni još u najranijem detinjstvu, kada tek počinju da sviraju neki instrument, čine to sa velikim žarom.

Obdareni su izuzetnim muzičkim pamćenjem, spremni da improvizujući menjaju ono čemu su ih naučili, ali i da sa razumevanjem usvajaju kompletnu muzičku strukturu. Istovremeno, pokazuju sposobnost transponovanja melodije u nove tonalitete.

Zanima ih i muzička teorija, dekodiraju i beleže ritam i melodijsku liniju, a čak im i pamćenje zavisi od muzičke strukture. Bolje pamte poznate strukture, harmonije i ritam, nego nasumične.

Natprosečno nadareni se slobodno kreću između četiri načina pristupanja muzičkom delu, menjajući centar pažnje između instrumenta i tehnike izvođenja, partiture, zvuka i muzičke strukture.

Poseduju i povećanu osetljivost za boju zvuka.