Humanitarna akcija Radija S i kompanije Forma ideale

Akcija „U formi za dobra dela“ ima za cilj da pomogne deci iz ugroženih područja u poplavama da dobiju novi prostor gde će se igrati i učiti sa svojim drugarima.

„U formi za dobra dela „ je kviz sa najlakšim pitanjima gde slušaoci koji učestvuju sa svakim tačnim odgovorom osvajaju 100 evra za budžet za obnovu nameštaja u vrtićima koji su uništeni u vodenoj stihiji u maju.

Akcija počinje 30. juna, traje tri nedelje i tokom dana uključujemo ukupno osam slušalaca, a danima vikenda po pet.

Svi ti pozivi na nedeljnom nivou trebalo bi ukupno da skupe 5000 evra koji će u istoj vrednosti nameštaja kompanije Forma Ideale biti dopremljeni dečijim ustanovama: Dečja radost Svilajnac, Vrtić Nevena Obrenovac. Treća ustanova još uvek nije poznata.