Pre tri godine, lokalne vlasti pokrenule su urbani umetnički projekat koji je Romangordo, selo u istočnoj Španiji, pretvorio u turističku atrakciju.

Na zidovima i garažnim vratima, nikli su grafiti, murali i posebna vrsta slika koja optičkom iluzijom dočarava trodimenzionalnost.

Kroz svakodnevne prizore prikazuje se seoski život, lokalni ljudi, hrana, priroda, trgovina…

Vide se magarci, koze, pilići, čovek koji muze, žena koja pravi sir, deca koja se igraju.

Dešava se da neko od posetilaca pokuša da otvori naslikana vrata.