IZ PSIHOLOŠKOG UGLA: Dečja (ne)logičnost

Zašto nam je ponekad teško da objasnimo nešto deci i "spustimo se" na njihov nivo razmišljanja?

 

www.youtube.com / Printscreen

Deca nisu “mali odrasli”, sa preslikanim funkcijama i konstitucijom odraslih, već funkcionišu na različiti način.

Jedan od verovatno najpoznatijih razvojnih psihologa svih vremena, i psihologa uopšte, Žan Pjaže bavio se kognitivnim razvojem dece. Prema njegovoj teoriji, dete se rađa bez ikakvih znanja i postepeno uobličava razumevanje sveta oko sebe prolazeći kroz četiri faze kognitivnog razvoja.

Naredni eksperiment predstavlja rešavanje takozvanog zadatka konzervacije gde se detetu prikazuju dva objekta koja su ista, a nakon samo fizičke promene dete treba da proceni da li su ta dva objekta kvalitativno ista. Dete na preoperacionom stadijumu smatra da predmeti više nisu jednaki, jer njegovim rezonovanjem dominira percepcija i usredsređuje se na samo jednu dimenziju predmeta. Sa druge strane, dete na stadijumu konkretnih operacija shvata da kvantitativna svojstva predmeta ostaju ista uprkos promenama u njihovom spoljašnjem izgledu.loading...