Iznenađujuće: Broj cipela određuje koliko godina imate

Sve žene sveta su lude za cipelama, a one im sada pokazuju koliko godina imaju.

Ne opisuju samo modeli obuće koliko godina imate, već i sam broj obuće. Pratite navedena uputstva i iznenadićete se.

Broj cipela koji nosite, pomonožite sa 5. Dobijeni broj pomnožite sa 20, a zatim dodajte 2014. Od dobijenog broja oduzmite godinu svog rođenja, a kao rezultet dobićete četvorocifarni broj.

Prve dve cifre pokazuju veličinu vaše obuće, a druge dve označavaju koliko godina imate.