KAKO DA VAŠA DECA POSTANU GENIJALCI: 5 načina da đaci postanu još bolji učenici

Učenje je proces koji počinje onog dana kada dođemo na svet i traje čitavog života. Kako se procesi usvajanja novih znanja i veština najvećim delom odvijaju na nesvesnom nivou, momenat kada shvatamo da je sve u našem životu što znamo da uradimo posledica učenja obično je početak formalnog obrazovanja.

Skola
Pixabay.com

Nažalost, mnoga deca nisu oduševljena idejom da i nakon školskih časova treba sesti i naučiti pređeno gradivo, a još kada se tome dodaju današnji rasprostranjeni problemi sa koncentracijom i pažnjom, učenje zna da se pretvori u veoma izazovne momente i za dete, ali i za roditelja.

Jedno je sigurno – strpljenje, otvorenost ka odgovorima na razna dečija pitanja i spremnost da im se pomogne neophodni su na putu školavanja dece, a u nastavku teksta dajemo vam još nekoliko saveta kako da koncept učenja približite detetu, što će za posledicu imati dobar uspeh u školi.

#1 Obezbedite prijatne uslove za učenje

Veoma je važno da prostorija u kojoj dete uči bude podsticajno okruženje za obavljanje domaćih zadataka. To pre svega podrazumeva da je dete izolovano od buke, tj. da ima mogućnost da uči u tišini jer je tako najlakše očuvati koncentraciju tokom učenja.

Pored toga, neophodno je da prostorija bude osvetljena, a da ima i adekvatno veštačko svetlo, koje može pružiti kvalitetna plafonska rasveta. Zahvaljujući tome, dete neće naprezati oči i nepotrebno se umarati, što bi mu takođe otežalo proces učenja.

Ukoliko je dete na samom početku školovanja, poželjno je da se ta prostorija nalazi blizu one u kojoj ste vi ili da, ukoliko je moguće, vi budete sa detetom u istoj i nadzirete završavanje školskih zadataka.

#2 Budite podrška, ali ne završavajte zadatke umesto deteta

Na početku formalnog obrazovanja mnogo je izazova sa kojima se dete susreće. Zato je veoma značajno da mu pružite podršku u radu i da se nađete tu za sve nejasnoće koje prate taj period.

To znači da ćete pomagati detetu da dođe do odgovora na određena pitanja i usmeravati njegovo razmišljanje o rešenju, ali nikako uzeti njegove knjige i uraditi zadatke predviđene za rad kod kuće, dok se dete bezbrižno igra.

Odnos prema školskim obavezama usvaja se rano, a kasnije može biti veliki izazov promeniti ga, posebno na bolje. Zato je važno da detetu odmah bude jasno da može računati na vašu pomoć po potrebi, ali da ne postoji niko ko može obavljati sve njegove obaveze umesto njega.

#3 Uvedite motivaciju za uspešno obavljene zadatke

Ono što može biti vaš veliki saveznik na putu ka uspehu u školi svakako jeste nagrađivanje. Iako pojedini roditelji misle da to može slati poruku da se oko svojih obaveza treba truditi samo kada postoji neka nagrada, istina je da ne mora biti tako.

Stizanje do cilja ne mora biti motivisano nekom materijalnom nagradom, kakav je novac, garderoba, igračke i slično, već se može odnositi i na aktivnosti koje dete voli da upražnjava – druženje sa vršnjacima, odlazak na sport ili ples ukoliko to voli i slično.

Sama ideja o tome da će nakon završenih obaveza moći da provede ostatak dana radeći ono u čemu najviše uživa, podstaći će dete da bude efikasno i da bez odugovlačenja završi sve svoje obaveze.

#4 Predočite detetu zašto je važno učiti

Deca se vrlo često odupiru učenju sa pitanjem zašto moraju da uče ili zašto moraju baš određenu stvar da uče. Dečja percepcija ne obuhvata sve benefite koji se mogu ostvariti školovanjem, zbog čega je važno da mu ih vi objasnite.

Najpre treba istaći kratkoročna postignuća, na primer: ukoliko savladaš sabiranje i oduzimanje, znaćeš koliko tačno novca treba da daš u prodavnici i koliko treba da dobiješ nazad, ili: ako redovno učiš engleski, moći ćeš da putuješ i komuniciraš sa kime god želiš.

Potrebno je podvući i dugoročne benefite učenja, što podrazumeva da će dete koje se školuje i ulaže u svoje znanje moći da bira čime će se baviti, zatim da će imati bolje priliku da bira uslove za rad i slično.

#5 Objasnite detetu da je u redu to što mu je ponekada dosadno za vreme učenja

Veoma je važno da dete što pre shvati da to što mu nije uvek zanimljivo dok uči jeste očekivano jer ga ne interesuje sve u podjednakoj meri. Međutim, dete takođe treba da zna da se dosada može podneti i da joj ne treba davati previše na značaju.

Mnoge stvari koje su za čoveka korisne nisu baš uvek zabavne, ali to ne umanjuje njihov značaj. Zato detetu treba objasniti da su hobiji i druge aktivnosti koje može raditi u slobodno vreme ono u čemu treba tražiti zabavu i razonodu, ali da nisu sve stvari koje svako od nas mora da obavi izvor zadovoljstva.

Ne zaboravite da dozvolite i vremenu da bude vaš saveznik na putu uspeha deteta u školi. Sa protokom vremena deca se uglavnom adaptiraju na nove zahteve koji se pred njih stavljaju i shvataju da je to ono kroz šta se mora proći. Ukoliko pribegnete ovim savetima i dopustite da ih kroz vreme dete postepeno implementira, uspeh neće izostati!