Sve je to deo novembarske kampanje „Jetblue for Good Month“ kada kompanija šalje pedesetoro ljudi na besplatno putovanje u zamenu za volonterski rad koji će obavljati na određenoj destinaciji.

Posao će obuhvatati mlade i obrazovanje, društvenu zajednicu ili okruženje – što znači da možete raditi štošta od čišćenja plaže do pomaganja u lokalnim školama.

Dakle, vi dolazite na aerodrom, ali ne znate kuda tačno idete.

Avion poleće 27. novembra iz Njujorka, a vraća se već 30. Da biste se prijavili morate da popunite formular u kojem ćete navesti prethodna volonterska iskustva.loading...