Ukupna površina Belgije zvanično je povećana za 160 kvadratnih kilometara ili 16.000 hektara krajem 2018 godine. Evropski zavod za statistiku – Eurostat zatražio je da opštine u blizini obala u površinu uvrste i deo plaže koji ide do mora.

Belgija je tako dobila 160 kvadratnih kilometara što je jednako kao skoro cela površina područja Brisela.

Pojedini belgijski mediji su se našalili da je situacija nešto komplikovanja, jer je njihova zemlja postala iste 2018. godne i manja. Tačno 1. januara 2018. godine na snagu je stupio sporazum Belgije i Holandije o razmeni teritorije.

U pitanju su pogranične enklave duž reke Meza (La Meuse) južno od Mastrihta. Tačnije, reč je o holandskom gradu Eijsden i belgijskom mestu Vize. Ta dva mesta su stvorena posle različitih prilagođavanja kanala reke za plovidbu izmedju 1960. i 1980.

Prema tom sporazumu o razmeni teritorije, Belgija je dobila deo Eijsdena ili 3,09 hektara holandske teritorije, a Holandija 16,37 hektara belgijske zemlje mesta Vize.loading...