Koliko vi razlika možete da uočite?

Malo mozganja pred spavanje.

Mi smo našli 3, a vi?