Osiguravajuće kuće počele su da šalju nove iznose godišnjih premija osiguranja turističkim agencijama čiji su iznosi i do šest puta više od onih koje su plaćale godinama unazad, naveli su predstavnici Asocijacije nezavisnih turističkuh agencija (ANTAS).

Osiguravajuće kuće objasnile su povećanje cene osigranja tržišnim rizikom, što je posledica prošlogodišnjeg lošeg iskustva kada je nekoliko agencija otkazalo putovanja putnicima i otišlo u stečej.

Većini agencija ugovor o osiguranju ističe 25. januara, pa kako tvrde, imaju prekratak rok da pribave bankarske generacije i drugu dokumentaciju.

“Na osiguranu sumu od 300.000 evra do sada smo plaćali od 70.000 do 100.000 dinara, u zavisnosti od osiguravajuće kuće, prometa i toga da li je agencija imala odštetne zahteve. Sada najavljuju nove cene od 3.500 evra pa naviše, što smatramo povredom naših prava”, naveli su u ANTAS-u.

Predlog je da sve agencije koje imaju do 2.500 putnika godišnje plaćaju najnižu premiju od 3.500 evra, dok je najviši iznos 10.000 evra za one koji imaju više od 20.000 putnika.

“Ukoliko premija osiguranja zaista bude ovoliko uvećana, agencije će morati na neki način da ublaže vanredne rashode, tako da bi aranžmani mogli da poskupe od 10 do 30 odsto”, rekla je predsednica Upravnog odbora ANTAS-a Gordana Prodić.

Politika je prenela da je zbog ovoga Privredna komora Srbije organizovala hitan sasatanak sa predstavnicima turustičkih agencija od kojih je zatraženo da pošalju predloge rešenja problema, da bi potom mogao da se organizuje sastanak sa predstavnicima osiguravajućih kuća i Narodnom banke Srbije.