Maca dana: Endži (FOTO)

'Uvek moram da se pridržim za nešto'