MATEMATIČARI, PAŽNJA: Možete li da rešite ovaj zadatak?

Mozgalica
Facebook.com

Još jedna logička zagonetka opseda internet! Imate li odgovor na ovaj izazov?

 

Dakle, imamo tri trougla koji su na neki, nama za sada nepoznat način, povezani.

Koji broj po logici nedostaje u trećem trouglu?

Odgovor vam donosimo na dnu ovog teksta.

REŠENJE:

Prvi trougao : 8 * 3 = 24 ; 24 + 6 = 30

Drugi trougao : 4 * 7 = 28 ; 28 + 21 = 49

Treći trougao : 3 * 5 = 15 ; 15 + ? = 32 ; ? = 32-15 = 17

Dakle , rešenje je pod B , 17