Mislite da su ljudi zli? Pročitajte ovu vest!

Čoveku je svojstven altruizam, odnosno nesebična briga za dobrobit drugih ljudi, pokazalo je istraživanje o spremnosti za nanošenje bola, objavljeno u časopisu „Proceedings of the National Academy of Sciences".

Naučnici, koji su želeli da ispitaju granice ljudske spremnosti za nanošenje bola drugim ljudima radi vlastitog boljitka, otkrili su u ovom slučaju da je ljudsko ponašanje izrazito altruistično.

Naučnici su tokom istraživanja utvrdili da su ispitanici ne samo dobrovoljno trpeli, nego su i povećavali broj elektrošokova sebi da bi zaradili više novca, a istovremeno su pokazali da neće da zarađuju tako što bi elektrošokovima nanosili više bola drugim ljudima.

Stručnjaci Univerziteta Koledž London sproveli su dva eksperimenta na grupi od 160 učesnika, raspoređenih u anonimne parove, u kojima je jedna osoba odlučivala o davanju elektrošokova kako sebi, tako i drugoj osobi, a druga je samo pasivno primala elektrošokove.

U prvom eksperimentu osoba s aktivnom ulogom odlučivala je hoće li za više ili manje novca davati više ili manje elektrošokova, kako sebi tako i pasivnoj osobi, tako da opcija nedavanja elektrošokova nije postojala.

Iako je osoba s aktivnom ulogom uvek zarađivala, bilo da je davala elektrošokove sebi ili drugoj osobi, istraživanje je pokazalo da je sama bila spremna da istrpi više da bi zaradila više, ali je istovremeno birala opciju nanošenja manje bola drugoj osobi, iako joj je to donosilo manju zaradu.

I u drugom eksperimentu pokazalo se isto. Osoba koja je donosila odluke bila je spremnija da plati više novca da bi drugu osobu poštedela većeg broja elektrošokova nego da za sebe umanji broj elektrošokova.loading...