Najbolja kupovina svakog roditelja: IGRAČKE KOJE PODSTIČU INTELIGENCIJU kod dece

U prvim godinama života veoma je važno razvijati intelektualne veštine kod dece. Pored naslednih faktora, koji mogu uticati na formiranje ove sposobnosti kod deteta, veoma su važni i drugi činioci. Naime, genetski faktor nije presudan za to da li će dete biti inteligentno ili ne.

Pixabay.com

Ne moramo ni da napominjemo koliko je uloga roditelja važna tokom detetovog odrastanja. Ličnost roditelja je presudna i kada je u pitanju razvijanje detetove inteligencije.

Kako roditelj može da pomogne?

Ako na pravi način usmerava i u određenoj meri, shodno stepenu zrelosti, forsira detetove sposobnosti. U praksi je najpoznatiji primer razvijanja dečje inteligencije učenjem kroz igru. Zbog toga je važno odabrati prave igračke, bojanke, knjige i druge kreativne predmete koji će svakodnevno ispunjavati bezbrižne dečje dane.

Zašto su igra i igračke važne za dete?

Bez obzira na stepen posvećenosti roditelja svom detetu i na to koliko se oni trude da mu pomognu da usvoji najrazličitija znanja, važno je da mu detinjstvo nikada ne bude uskraćeno. U odnosu na stepen zrelosti i nivo samostalnosti, dete će teže ili lakše usvojiti „životne lekcije”. Ako ih roditelji doslovno nametnu svojoj deci kao strogo pravilo, veća je verovatnoća da će to u njima izazvati osećaj odbojnosti.

Igra je uvek bila najbolji način da dete uči, usvaja, sarađuje i razvija svoju ličnost. Dakle, pored zabave, ima izuzetno izražen edukativni i didaktički karakter. Pre svega, dete nesvesno uči da pravi razliku između stvarnog i imaginarnog sveta. Pošto tačno zna kada igra počinje a kada se završava, dete dobija veliku slobodu da u igru unese svoju maštu i kreativnost. Igra od deteta zahteva aktivnost.

Pored toga, dete kroz igru uči da poštuje postavljena pravila i saigrače, ali i to kako da se nosi sa porazom i nepravdom. U stvari, igrajući se dete može uspošno savladati lekcije o poštenju, pravdi, plemenitosti i drugim vrlinama. Izborom prave igre, ali i adekvatnih igračaka od najranijih dana, dete ima priliku da razvije svoje intelektualne sposobnosti.

U nastavku tekstu otkrivamo koje igračke i u kom uzrastu podstiču razvoj intelektualnih veština.

Najranije doba – igračke različitih oblika i boja

Veoma je važno da se deca u najranijem uzrastu (prva, druga, treća godina života) igraju igračkama različitih oblika i boja. To su najčešće figure različitih geometrijskih oblika, kockice aktivnosti, spiralne žice, kocke u boji, kartice za prepoznavanje i slično.

Zahvaljujući takvim igračkama dete razvija svoje intelektualne sposobnosti u pravcu prepoznavanja i razlikovanja oblika, kao i uočavanja sličnosti i razlika. Spiralne žice su odličan način za lakše razumevanje principa logičkog grupisanja. Šarene kocke pružaju mogućnost uočavanja kontrasta, dok će igračke sa muzičkim dodacima detetu biti dobar podsticaj da pažljivo posmatra, sluša, reaguje i zaključuje.

Na primer, ako dodirne određenu ručicu ili dugme i začuje neki zvuk, sasvim je sigurno da će dete razumeti ′caku′. I ne samo da će je razumeti, već će je i zapamtiti i uspešno iskoristiti sledeći put. Igračke ovog tipa mogu biti fantastičan rođendanski poklon.

Igračke za predškolski uzrast

Razvoj inteligencije je veoma važan u predškolskom uzrastu. Ovaj period je svojevrsna priprema za školu i novi period života. Kako se deca u tom uzrastu suočavaju sa terminima „slova” i „brojevi”, tako i roditelji nastoje da ih što pre pripreme za učenje i usvajanje istih. Kao što smo već rekli –  najbolje je učiniti kroz igru.

U ovom dobu pravi izbor igračaka su geometrijski oblici, edukativne slagalice sa brojevima ili slovima, magnetni brojevi sa pločicom, brojevne slagalice, slovne kartice, taktilna azbuka, tabla i slično. Najbolji način da pomognete detetu da savlada slova i brojeve jeste da ga podržite. Tokom igranja možete ga pitati koje je slovo na kartici i na kraju ga nagraditi slatkišima. Ne postoji bolji način i motivacija za dete da uspešno i lako savlada predmet učenja.

U ovom dobu omiljene igračke su i životinje, konstruktivne igračke, makete ulica i gradova, igračke koje podstiču dete da preuzme ulogu doktora, vatrogasca… Igračke ove vrste su veoma važne za razvijanje svesti o životnoj sredini i stvarnosti koja ih okružuje.

Razvoj inteligencije kroz društvene igre

Kada dete dostigne određeni nivo zrelosti, društvene igre su odličan način za dalje podsticanje njegove inteligencije. Nema više klasičnih igračaka, sada je dete stavljeno u položaj malog radoznalog istraživača. Naime, pomoću društvenih igara dete pamti, razmišlja, zaključuje, razvija kritičko i kreativno mišljenje.

U ovom periodu omiljene igre su različite slagalice, igre pogađanja i igre memorije, Ne ljuti se, čoveče, zatim iks-oks, zanimljive geografije, kaladont, monopol i dr. Ove igre podstiču takmičarski duh, ali imaju i vaspitni uticaj na dete. Uče ga kako da brže razmišlja, sarađuje, gubi i pobeđuje, ali što je još važnije – dete uči da razvija strategije, kao i induktivno i deduktivno razmišljanje kojim će se voditi sledeći put i kojim će uspešno doći do rešenja i cilja.