NAJKRAĆI IQ TEST IKADA! Samo OVA DVA PITANJA dovoljna su da se procene KOLIKO STE INTELIGENTNI!

inteligencija
Pixabay.com

Većina IQ testova se sastoji od mnogobrojnih i zahtevnih pitanja. Ovaj test, međutim, uključuje samo dva, vrlo jednostavna pitanja.

 

1. Da li vas život u prenaseljenim područjima čini neraspoloženim?

a) Da, veoma b) Malo c) Ne

2. Da li više volite da se družite sa prijateljima svaki dan nego da se sa njima viđate jednom, do dvaput nedeljno?

a) Da, naravno! b) Možda c) Ne

Ako ste zaokružili odgovor pod b) ili c) za prvo pitanje, i c) za drugo, onda pokazujete osobine tipične za inteligentne ljude. Generalno, život u prenaseljenim oblastima je povezan sa nižim nivoom opšteg zadovoljstva životom. Međutim, studija po čijem uzoru je napravljen ovaj test je pokazala da su prenaseljena mesta imale negativan uticaj na ljude sa nižim koeficijentom inteligencije.

Druženje sa prijateljima svakodnevno nasuprot viđanju sa njima nekoliko puta nedeljno je povezano sa većim životnim zadovoljstvom kod ljudi sa nižim IQ-om, ali nižim životnim zadovoljstvom kod „pametnica“. Studija je pokazala da su inteligentniji ljudi društveniji, ali da im druženje sa ljudima pričinjava manje zadovoljstva nego što je to slučaj sa manje inteligentnim ljudima.